Instapgroep 7 t/m 9 jaar

Instapgroep 7 t/m 9 jaar

Voor alle kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 9 jaar bieden wij parallel aan ieders individuele behandeltraject de mogelijk om in kleine groepjes coaching en ondersteuning te ontvangen. Wij denken dat het voor veel kinderen die in onze praktijk komen zinvol en leerzaam kan zijn om samen met andere kinderen, die ook een behandeltraject volgen, bij elkaar te komen om van elkaar te leren en daarbij ook steun en herkenning te kunnen ervaren.

De instapgroep is een doorlopende groep, behalve tijdens de schoolvakanties. Ieder kind kan op ieder moment, mits er plek vrij is, instappen in een groep en kan ook wanneer hij of zij eraan toe is stoppen met de groep. We houden de groepjes klein, bij voorkeur groepjes van 3 kinderen, zodat ieder kind voldoende aandacht kan krijgen en ze allemaal optimaal profijt kunnen hebben van de gezamenlijke gesprekken.

Tijdens de sessies van een uur zullen er twee behandelaren aanwezig zijn die middels spel, oefeningen, activiteiten en gespreksvormen de kinderen begeleiden. Individuele leerdoelen worden in het proces meegenomen, maar over het algemeen zijn de thema's die worden behandeld voor alle kinderen van belang. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • emotieregulatie
  • sociale vaardigheden
  • communicatieve vaardigheden
  • CGT - leren herkennen van verband tussen gedrag, gevoelens en gedachtes