Instapgroep tot en met 23 jaar

Instapgroep tot en met 23 jaar

Voor wie is de instapgroep bedoeld?

De instapgroep t/m 23 jaar is bedoeld voor jongeren met milde, lichte psychische problemen. De groep is vrij toegankelijk en loopt het hele jaar door. Voordat iemand kan instappen heeft er een intakegesprek plaats gevonden om er zeker van te zijn dat je op de goede plek zit.

Je kan zo lang meedoen aan de instapgroep als nodig is, dat is voor iedereen anders. Er wordt veel gewerkt met thema's en werkvormen en daarnaast is er ruimte voor individuele (hulp)vragen. De instapgroep is bedoeld voor cliënten met lichte, non-specifieke klachten. De deelnemers worden in overleg ingedeeld in de adolescenten- of volwassenengroep. De adolescentengroep is bedoeld voor cliënten van 16-23 jaar; de volwassenengroep voor 24 jaar en ouder. Deze leeftijdsgrens is flexibel; wanneer een cliënt niet goed past in zijn leeftijdsgroep of een andere voorkeur heeft, kan voor de andere groep gekozen worden.

De instapgroep is een semigestructureerd behandelaanbod. Hierin staat elke week een ander thema centraal. Deze thema’s worden zo algemeen mogelijk gehouden, zodat veel deelnemers er iets uit kunnen halen. Voorbeelden hiervan zijn assertiviteit, vervelende gedachten, sociale vaardigheden en emoties. Deze thema’s staan vast en zijn in het draaiboek beschreven. Daarnaast kunnen cliënten tijdens de intake een thema inbrengen. De therapeut beoordeelt dan of dit thema geschikt is voor de gespreksgroep.

De werkwijze is op basis van groepsdynamische interventies, zowel verbaal als non-verbaal. De bijeenkomsten bestaan uit psycho-educatie, een groepsgesprek en een werkvorm om te oefenen met het thema. De werkvorm wordt aangepast aan de hulpvraag van de groep. Op deze manier vinden cliënten algemene handvaten, kunnen hun verhaal kwijt, maar gaan ook actief aan de slag en oefenen met nieuw gedrag.

In deze groep wordt niet diep ingegaan op het ontstaan van de klachten. Ook is er een grens aan wat individuele groepsleden vertellen. Dit omdat de tijd en aandacht eerlijk verdeeld moet worden over de groepsleden. Er kan aan individuele doelen gewerkt worden binnen de groep, mits de andere groepsleden hier ook baat bij hebben. De therapeut houdt in de gaten waar de grenzen liggen en bewaakt deze grenzen wanneer nodig.

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: