Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie volgen?

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die veel wordt ingezet door psychologen. Het is een mengeling van gedrags- en cognitieve therapie en wordt gebruikt bij een breed scala aan klachten.

 

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Veel klachten en problemen zoals angst, stress en depressie komen voort uit hoe jij tegen het leven aankijkt (je denkpatronen) en hoe je met situaties in je leven omgaat (je gedragspatronen). Met cognitieve gedragstherapie worden jouw gedachten (cognities) en jouw gedrag in kaart gebracht en kijken we naar de gevolgen hiervan voor jou. Hierdoor krijg je meer inzicht in jezelf. Tijdens de therapie zal je je eigen gedachten en gedragingen onder de loep nemen en proberen gedachten en gedragingen te vinden die voor jou helpend zijn en je beter doen voelen. Door veel te oefenen kan je bepaalde hardnekkige patronen doorbreken of ombuigen.

 

Welke klachten kunnen behandeld worden met behulp van cognitieve gedragstherapie?

Vrijwel alle psychische klachten hebben te maken met door jezelf eigen gemaakte denk- en gedragspatronen, daarom is deze vorm van therapie breed inzetbaar. De therapievorm kan worden ingezet bij bijvoorbeeld depressie, angst, stress, burnout, onzekerheid en het veranderen van denk- en gedragspatronen. Afhankelijk van je klachten kan cognitieve gedragstherapie ook gecombineerd worden met andere therapievormen, zoals EMDR of schematherapie.

Alle psychologen en orthopedagogen in ons team zijn geschoold in de cognitieve gedragstherapie. Dit is een mengeling van gedragstherapie en cognitieve psychologie. De kern van de therapie gaat om het verband tussen Gebeurtenis – Gedachte – Gevoel/Gevolg. Hierdoor krijg je meer inzicht in je eigen gedrag, gevoelens en gewoontepatronen. Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen.

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: