Diagnostiek voor volwassenen

Diagnostiek voor volwassenen

Binnen onze praktijk is het mogelijk psychologisch onderzoek aan te vragen. Het kan daarbij gaan om een IQ bepaling, een beschrijving van gedragsproblemen, sociaal emotionele ontwikkeling of persoonlijkheidsonderzoek.

 

Algemene en specifieke diagnostiek voor volwassenen 

Wij bieden volledig onderzoek op basis van de meest voorkomende DSM-V diagnoses. Daarbij valt te denken aan Autisme spectrum stoornissen, ADHD, Angststoornissen, Depressie, Persoonlijkheidsstoornissen etc. Elke aanmelding begint met een intake en van daaruit wordt in overleg met de cliënt gekeken in hoeverre testonderzoek gewenst en noodzakelijk is. Vervolgens maken wij een plan met bijbehorende offerte (met uitleg over de kosten en de vergoeding daarvan), waarvoor vooraf akkoord wordt gevraagd middels een formulier.

Het onderzoek kan bestaan uit een basisonderzoek, zoals voor een IQ bepaling of de sociaal emotionele ontwikkeling, of uit een specifiek onderzoek dat gericht is op gedragsproblemen of problemen in de ontwikkeling of persoonlijkheid en daaruit kan een diagnose worden vastgesteld zoals ASS (autisme spectrum stoornis), AD(H)D, Borderline etcetera. 

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: