Veel gestelde vragen

26. Kan mijn kind worden getest?

Ja, dat kan. In onze groepspsychologenpraktijk hebben wij vele tests waarmee we allerlei diagnostische hulpvragen kunnen beantwoorden. Dit kan te maken hebben met het bepalen van cognitief niveau, gedrag, persoonlijkheid, ego-ontwikkeling, zelfbeeld etcetera. Voordat een psycholoigsch onderzoek zal plaats vinden, zal er eerst een zorgplan met worden opgesteld. Indien akkoord, dan zullen de nodige afspraken worden gemaakt voor het afnemen van de tests.

Kijk voor meer informatie op pagina https://www.doppazorg.nl/diagnostiek-kinderen