Veel gestelde vragen

31. Moeten ouders en/of het kind toestemming geven voor behandeling?

Ieder behandeltraject begint met het ondertekenen van een instemmingsverklaring van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind/de jongere (afhankelijk van de leeftijd). Tot 12 jaar heeft het kind geen stem. Tussen 12 en 16 jaar hebben zowel ouders als het kind/de jongere een stem. Vanaf 16 jaar kiest de jongere zelf voor het aangaan van een behandeltraject.