Veel gestelde vragen

47. Wat zijn de mogelijkheden als wij niet willen dat ons kind een stempel krijgt?

Het uitvoeren van psycholoigsch onderzoek is in eerste instantie bedoeld om meer inzicht en duidelijkheid te krijgen in het gedrag en de ontwikkeling van het kind. Dit zal vervolgens een leidraad zijn voor de adviezen en ondersteuning die geboden kan worden. Daarnaast kunnen onze GZ-psychologen ook diagnoses stellen, voor zowel kinderen als volwassenen maar dat is geen must. Een beschrijvende diagnose zal altijd worden gemaakt, zodat het voor cliënt en/of ouders helder is wat de verklaring is van de klachten en problemen.