Veel gestelde vragen

54. Worden andere activiteiten dan consulten in rekening gebracht?

Indien het gaat om niet vergoede zorg (consulten die door de cliënt zelf moeten worden betaald, als er geen sprake is van DSM 5 problematiek) zullen werkzaamheden die op verzoek/in overleg met de cliënt worden uitgevoerd apart in rekening worden gebracht tegen het uurtarief van 120,-. Het kan bijvoorbeeld gaan om het schrijven van een evaluatieverslag, een brief naar de huisarts, contact leggen met de verwijzer etcetera. Dergelijke werkzaamheden worden binnen de verzekerde zorg (op basis van geïndiceerde trajecten) als indirecte tijd beschouwd en worden dan wel vergoed. In geval van kind en jeugd worden alle werkzaamheden door de gemeente bekostigd.