Klachtenregeling

De medewerkers van DOPPA zorg doen er alles aan om de dienstverlening goed te laten verlopen. Wij vinden het belangrijk om zorg van goede kwaliteit te leveren. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Ga in dat geval hierover in gesprek met jouw behandelaar. Deze zal samen met jou naar een oplossing zoeken.

Als dit niet lukt, kun je contact opnemen met de Manager Extramurale Zorg van DOPPA zorg, mw. Rita Berendsen. Je kunt een klacht indienen middels onderstaand klachtenformulier. Stuur het ingevulde klachtenformulier naar r.berendsen@doppazorg.nl en wij zullen hier dan zo spoedig mogelijk op reageren.

Download ons klachtenformulier

DOPPA zorg is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Hier kun je terecht voor contact met onze klachtenfunctionaris, de klachtencommissaris en de geschillencommissie: www.klachtenportaalzorg.nl/