Leerproblemen bij kinderen

Leerproblemen bij kinderen

Veel kinderen tussen de 4 en 18 jaar kampen met . Een leerprobleem is een brede term die eigenlijk alle problemen op het gebied van leren of het opnemen van informatie dekt. Hieronder valt bijvoorbeeld een verminderde concentratie, snel afgeleid zijn tijdens het leren of op school, een leerachterstand of leervertraging hebben, niet goed kunnen meekomen met de rest van de klas of niet gemotiveerd zijn.

 

Wat is de oorzaak van een leerproblemen?

Leerproblemen zijn natuurlijk erg frustrerend voor je kind, maar ook voor jou als ouder/verzorger. Vooral omdat niet altijd duidelijk is wat de achterliggende oorzaak is van deze problemen. Vaak hangt het samen met leefomstandigheden en specifieke situaties. Wanneer er bijvoorbeeld veel stress in het leven van een kind is, kan dit de concentratie en de opname van lesstof erg bemoeilijken. Leerproblemen kunnen daarnaast vervelende gevolgen hebben voor je kind. Omdat het niet mee kan komen met de rest van de klas kan er faalangst of intense onzekerheid ontstaan, of kan het slachtoffer worden van pesterijen. Belangrijk dus om leerproblemen tijdig te herkennen en hulp te zoeken.

Is er sprake van een leerprobleem of een leerstoornis?

Een leerprobleem is iets anders dan een leerstoornis. Het is namelijk geen aandoening. Het is belangrijk om te onderzoeken of een kind moeilijk leert door bepaalde omstandigheden in zijn of haar leven of dat er een leerstoornis of ontwikkelingsstoornis aan ten grondslag ligt. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, ADHD of PDD-nos. In beide gevallen kan een pedagoog of psycholoog helpen om leerproblemen of leerstoornissen tijdig te herkennen, te diagnosticeren en te behandelen.

Wil je graag de leerproblemen bij één van jouw kinderen laten verhelpen? Neem contact op!

Een goede observatie in de klas, en eventueel in de thuissituatie, aangevuld met psychologisch onderzoek kan duidelijkheid verschaffen over de aard en oorzaak van de leerachterstand, leervertraging, leerproblemen of leerstoornissen. De psychologen en orthopedagogen van DOPPA zorg zien regelmatig kinderen met leerstoornissen en waar sprake is van bv. faalangst, motivatieproblemen, problemen in de thuissituatie en dergelijke kunnen zij het kind verder helpen. Maak telefonisch of per e-mail een afspraak bij DOPPA zorg. Wij zijn bereikbaar via 085 00 79 000 en receptie@doppazorg.nl 

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: