Chantal

Chantal ten Elsen

GZ-psycholoog

Chantal ten Elsen | GZ-psycholoog

 

Mijn visie:

We verliezen hoop en vertrouwen als de uitdagingen van het leven te veel van ons vragen. Ik wil je graag helpen terug te vinden wat van jou is. Jouw krachten, mogelijkheden, kwetsbaarheden en dat wat voor jou betekenis geeft. Ik richt mij op een veilige relatie met jou waarin je nieuwe ervaringen mag opdoen en je mag ontdekken wat voor jou belangrijk is. Deze ontdekkingsreis doen we samen en ook je partner, gezin of andere mensen uit jouw omgeving mogen betrokken zijn. We werken er samen naartoe dat jij weer verder kunt, wat dat dan ook voor jou betekent. Ter ondersteuning van jouw proces maak ik gebruik van korte en evidence based behandelvormen zoals CGT, ACT, EFT en EMDR.

 

Mijn achtergrond:

Sinds 2007 vervul ik verschillende functies in de zorg, waarin ik brede ervaring op deed in het begeleiden, coachen en behandelen van volwassenen, kinderen en gezinnen met uiteenlopende hulpvragen. Ik studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed een opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog aan het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Tijdens mijn GZ-opleiding werd ik enthousiast over het behandelen van volwassenen, waar ik mij verder op richt met na- en bijscholing.

 

Mijn werk:

Als GZ-psycholoog richt ik mij op behandeling voor volwassenen in de basis GGZ en diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en jullie gezin in de specialistische GGZ. Ik werk graag met een combinatie van interventies in voelen en denken zodat je hoofd en lijf goed met elkaar samenwerken. We kiezen samen een behandelrichting die aansluit bij jouw verhaal en dat waar jij behoefte aan hebt.

 

Privé:

Samen met mijn partner en onze honden woon ik buitenaf in een klein dorp. Ik geniet van buiten zijn, wandelen, lezen, samen zijn met vrienden en familie, theater en kamperen.

 

Problematiek o.a.:

 

Methodiek o.a.:

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • Acceptance and commitment therapy (ACT)
  • Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)
  • Emotionally focused therapy (EFT)
  • Groepstherapie
  • Vraaggericht werken
  • Systeemgericht werken

Beroepsverenigingen

Nederlandse Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)

Vereniging EMDR Nederland (VEN)

 

 
What do you want to do ?
New mail