Ernee

Ernee bos

GZ-psycholoog & Eigenaar

Ernee Bos | GZ-psycholoog & Eigenaar

 

Mijn motto:

"Zelfvertrouwen is de sleutel tot een zinvol en aangenaam bestaan" 

 

Mijn missie:

Begin 2007 heb ik DOPPA zorg opgericht. Het was en is mijn missie om een multifunctioneel zorgcentrum neer te zetten dat zich volledig richt op mensen met allerlei problemen op psychisch gebied en op sociaal en emotioneel vlak. Vanuit mijn interesse voor de mens en mijn motivatie om een ander te kunnen helpen op een manier die hem of haar sterker en onafhankelijker maakt, ben ik elke dag bezig om deze missie te realiseren. Mijn ideaal is om, zonder onderscheid te maken tussen leeftijd, intelligentie, afkomst, godsdienst of wat dan ook, iedere persoon die bij ons komt vanaf het eerste moment tot het laatste goed te kunnen helpen. Wij passen ons aan aan jou en niet andersom.

 

Wat doe ik:

 • ondernemen
 • psychologie bedrijven
 • coachen
 • samenwerken
 • nieuwe projecten aangaan

 

Wat vind ik belangrijk:

 • mensen in verbinding brengen met zichzelf en anderen 
 • in beweging blijven, zowel letterlijk als figuurlijk
 • de dingen doen die je energie geven

 

Mijn werk als GZ-psycholoog:

Als GZ-psycholoog werk ik intuïtief, vanuit mijn gevoel. Voor mij is ieder mens een uniek individu en ik mag me graag verdiepen in het verhaal van de persoon die tegenover me zit. Door dat verhaal goed voor ogen te houden, kan ik de grote lijnen en de kern daarin ontdekken en de inzichten meegeven die nodig zijn. Een paar sleutelwoorden die ik belangrijk vind zijn bewustwording, balans, acceptatie en loslaten.

 

Mijn achtergrond:

Ik ben geboren in Groningen en in 2000 ben ik afgestudeerd in de richtingen klinische psychologie en ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Daarna heb ik een postdoctorale cursus op het gebied van diagnostiek gevolgd en heb ik de opleiding tot remedial teacher voor het basisonderwijs afgerond. Verder heb ik een cursus EMDR gedaan, een training Mindfulness voor therapeuten en een cursus ACT (acceptance and commitment therapy). In 2018 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond. Ik vind het erg belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op mijn vakgebieden en ik zorg ervoor dat bijscholing een constante factor is en blijft. 
Op verschillende werkplekken heb ik ervaring opgedaan met zowel normaal begaafde als licht verstandelijk beperkte kinderen en volwassenen. Daarbij heb ik te maken gekregen met allerlei psychiatrische en psychosociale problematiek zoals stoornissen in het autisme spectrum (ASS), angststoornissen, dwangklachten en problemen met betrekking tot gedrag, zelfredzaamheid en persoonlijke omgang. Ik heb onder andere gewerkt bij een RIAGG, een tweetal orthopedagogische centra en een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Tegenwoordig besteed ik mijn werktijd deels aan diagnostiek en behandeling en deels aan het ondernemerschap. Beide doe ik graag.

 

Een stukje privé:

Bij alles wat ik doe heb ik het geluk te worden gesteund door mijn partner en mijn familie. Ik houd van dieren, vooral van mijn hond Laika (27-01-2002 ♥ 12-06-2012), van de natuur en van muziek.

 

Beroepsverenigingen:

Ik ben lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) en de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme).

BIG registratie: 29924969225

 

Problematiek o.a.:

 

Methodiek o.a.:

 • Mindfulness
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • Positieve psychologie
 • Directieve aanpak
 • EMDR
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Cliëntgericht werken