Karlijn

Karlijn Blokland

Orthopedagoog

Karlijn Blokland | Orthopedagoog

 

Mijn missie:

In mijn werk vind ik het belangrijk om vooral gebruik te maken van jouw kwaliteiten om de klachten en problemen die je ondervindt te verminderen. Ik vind het van belang om niet alleen te richten op de problemen en klachten. Naast te focussen op het individu, betrek ik ook, waar mogelijk, de omgeving om zoveel mogelijk positieve ontwikkeling te bewerkstelligen. Samen zullen we onderzoeken welke aanpak het beste bij jou past met als doel dat jij je weer prettig gaat voelen, nieuwe positieve ervaringen opdoet en uiteindelijk zelfstandig verder kan.

 

Mijn werk binnen DOPPA zorg:

Binnen DOPPA zorg werk ik vanuit de hulpvraag van ouders, kinderen, jongeren en volwassenen. Vanuit deze hulpvraag onderzoeken we welke hulp het beste aansluit. Naast onderzoek bied ik begeleiding en behandeling afgestemd op de hulpbehoefte. Ik vind het belangrijk dat je je bij mij voldoende veilig voelt om jezelf te kunnen zijn en het pad te kunnen volgen dat goed voelt voor jou. Ik houd mij niet standvastig aan één bepaalde methodiek, maar gebruik elementen uit één of meerdere methodieken om ‘zorg op maat’ te kunnen bieden. Daarnaast zullen we tussentijds regelmatig evalueren of de behandeling nog passend is binnen de huidige situatie.

 

Mijn achtergrond:

Na het behalen van mijn HAVO-diploma ben ik Sociaal Pedagogische Hulpverlening gaan studeren bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ik heb hier tevens de opleiding voor GGZ-agoog afgerond. Aangezien ik op zoek was naar meer verdieping in diagnostiek en behandeling, ben ik Pedagogische Wetenschappen, studierichting Orthopedagogiek gaan studeren bij de Rijksuniversiteit in Groningen. Hier heb ik ook mijn diagnostiek aantekening behaald. Ik heb onder andere veel ervaring opgedaan in ambulante begeleiding en behandeling van gezinnen en volwassenen. Daarnaast ben ik werkzaam geweest als orthopedagoog binnen een jeugdzorginstelling voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. Destijds heb ik de overstap naar DOPPA zorg gemaakt, aangezien de visie en werkwijze van DOPPA zorg erg bij mij, als persoon en professional, passen en de diversiteit in leeftijd en hulpvraag het werk uitdagend maakt.

 

Problematiek o.a.:

  • Angstproblemen
  • Opvoedingsproblematiek
  • Ontwikkelingsproblemen
  • Gedragsproblemen
  • Moeilijke levensgebeurtenissen/trauma’s

 

Methodiek o.a.: