Marjolein

Marjolein Masseling

Marjolein Masseling | Orthopedagoog

 

Mijn visie:

Ik ben een positief ingestelde orthopedagoog, die het liefst oplossingsgericht te werk gaat. Ik vind het een uitdaging om de persoon achter de hulpvraag te doorgronden en samen tot een voor jou geschikte oplossing te komen. Ik ben mij ervan bewust dat niet alle situaties oplosbaar of te beïnvloeden zijn. Hoe jij en je omgeving met een bepaalde situatie omgaan echter wel. Hier kijk ik samen met jou naar vanuit mogelijkheden en kansen, want het overwinnen van elk probleem opent uiteindelijk weer nieuwe deuren voor je!

 

Mijn werk:

Ik houd mij binnen DOPPA zorg vooral bezig met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Ook hun ouders/verzorgers worden hierbij betrokken. Ik maak gebruik van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte gespreksvoering en evidence-based behandelmethoden. Hierbij ga ik altijd uit van de vraag die wordt gesteld, zodat de geboden hulp aansluit bij wat jullie willen en nodig hebben. In mijn werk probeer ik zo dicht mogelijk bij de cliënt zelf te blijven, zodat de nieuwe aangeleerde vaardigheden snel eigen worden gemaakt en ook eigen blijven wanneer ik niet meer betrokken ben. 

 

Mijn achtergrond:

Ik ben geboren en momenteel weer woonachtig in Oldenzaal. Na het afronden van het VWO ben ik orthopedagogiek gaan studeren aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Hier heb ik vijf jaar met veel plezier gestudeerd en gewoond. Deze studie heb ik aangevuld met de master Algemene Pedagogiek en de Basisaantekening Psychodiagnostiek. Hier heb ik voor gekozen omdat ik van mening ben dat er bij psychische problematiek niet altijd sprake hoeft te zijn van een problematische opvoedingssituatie, waarop bij de master Orthopedagogiek wel vooral de nadruk ligt. Bij de master Algemene Pedagogiek wordt er gekeken naar veranderingen in de samenleving die leiden tot nieuwe vragen over opvoeden, opgroeien en leren.

 

Beroepsverenigingen:

Ik ben lid van de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en ik ben in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek.

 

Problematiek o.a.:

 

Methodiek o.a.:

  • Diagnostiek
  • Psycho-educatie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Oplossingsgerichte gespreksvoering
  • Evidence-based behandelmethoden