Nicole

Nicole Oltmanns

GZ-psycholoog & Medewerker kwaliteit zorg

Nicole Oltmanns | GZ-psycholoog & Medewerker kwaliteit zorg

 

Mijn visie:

Mijn visie is om vooral te werken vanuit oprechte interesse in de ander. Het mooie aan mensen is dat ze allemaal anders zijn en ik neem dan ook graag de tijd om te luisteren naar wie jij bent. Ik probeer zo goed mogelijk bij je aan te sluiten en gezamenlijk te kiezen voor de best passende behandeling. Graag kijk ik hoe we jouw sterke kanten kunnen gebruiken, om jou weer in je kracht te zetten.

 

Mijn achtergrond:

In 2006 ben ik als orthopedagoog afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen en in 2011 heb ik de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog Kind en Jeugd afgerond. Ik heb gewerkt binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de zorg voor licht verstandelijk beperkten met (forse) gedragsproblemen. Hierin heb ik ruim ervaring opgedaan met zowel individuele, groeps- en gezinsbehandelingen bij een breed scala aan hulpvragen. Ook de rol van behandelcoördinator binnen multidisciplinaire teams heb ik meermalen vervuld. Ontwikkelingsgericht werken is in de verschillende functies voor mij een terugkerend thema; zoeken naar aanwezige krachten en mogelijkheden en kijken hoe we die in kunnen zetten om de persoonlijke ontwikkeling te helpen. Ook heb ik geleerd hoe belangrijk het is om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind, de jongere of volwassene en om aandacht te hebben voor het (familie)systeem. Ik heb mezelf met regelmaat doorontwikkeld door verschillende vervolgopleidingen of cursussen te doen, oa. op het gebied van cognitieve gedragstherapie, traumaverwerking (EMDR) en rouw- en verliesverwerking. In mijn behandelingen integreer ik verschillende behandelvormen. Door mijn vervolgopleidingen op gebied van rouw en verlies heb ik geleerd hoe je, vooral ook bij kinderen, op een meer belevingsgerichte manier (meer creatieve en non-verbale werkvormen) beter bij de kern van het probleem kan komen.

 

Mijn werk:

Binnen DOPPA zorg richt ik mij voornamelijk op het behandelen van kinderen en jongeren (en hun ouders). Onderzoeken van waaruit de hulpvraag is ontstaan is altijd een belangrijk onderdeel. In mijn behandelcontact hecht ik veel waarde aan een prettige werkrelatie. Ik vind het belangrijk dat je je vertrouwd kunt voelen en dat je jezelf kunt zijn. We werken er samen naartoe dat je je in jouw dagelijks leven, met de belangrijke anderen om je heen, straks weer sterker kunt voelen. Gezien mijn brede ervaring zal ik ook andere doelgroepen, jongvolwassenen of mensen met een licht verstandelijke beperking, kunnen zien. Ik ben als GZ-psycholoog geregistreerd in het BIG-register en ben lid van EMDR-vereniging Nederland.

 

Privé:

In mijn vrije tijd geniet ik het meest van samenzijn met mijn gezin, familie en goede vrienden. Ik ben een open en actief persoon, maar ik houd er vooral van om weinig te ‘moeten’. Ik geniet van wandelen en fietsen in de natuur en ik houd van reizen naar zonnige landen waarin het leven net even iets minder georganiseerd is dan in Nederland.

 

Beroepsverenigingen:

Ik ben niet aangesloten bij een beroepsvereniging.

BIG registratie: 19914663325

 

Problematiek o.a.:

 

Methodiek o.a.: