Wat is ADHD nou eigenlijk?

Wat is ADHD nou eigenlijk?

ADHD is een aandacht stoornis, waarvan de bekendste gekenmerkt wordt door hyperactiviteit.

Concentratie problemen

Mensen en kinderen met ADHD kunnen moeilijk hun concentratie ergens bij houden. De aandacht dwaalt dan af. Doordat ze snel afgeleid zijn lukt het niet altijd om werk af te maken, om de aandacht bij een gesprek te houden, of de uitleg van een leerkracht volledig mee te krijgen. Het lijkt er dan soms op dat een kind niet goed luistert, of niet wil. Dat is echter niet het geval, het kan echter wel leiden tot frustraties bij de omgeving, maar vooral ook bij het kind zelf.

Er kan bij de ADHD’er een gemis in overzicht ontstaan door bijvoorbeeld het gevoel dat werk nog niet af is. Er is een open einde, het is niet af … maar wanneer dan wel? Kinderen met ADHD kunnen zich moeilijk ontspannen en bewegen daardoor veel, bijvoorbeeld als er iets leuks of spannends staat te gebeuren. Planning, voorspelbaarheid en duidelijke communicatie vanuit de omgeving is wenselijk. Zo komen er voor kinderen met ADHD veel onbeantwoorde prikkels binnen die met behulp van ouders een plaats gegeven kunnen worden. Te veel prikkels kunnen leiden tot onrust en hyperactiviteit, een kind is dus niet altijd zonder aanleiding druk. Naarmate kinderen ouder worden neemt op het oog de hyperactiviteit af, intern echter blijft de onrust bestaan en zal een plaats moeten krijgen in het leven.

ADD vs. ADHD

Een vorm van ADHD ia ADD, in tegenstelling tot de kinderen en mensen met ADHD is er bij ADD geen sprake van hyperactiviteit. Wel hebben ze problemen hun aandacht ergens bij te houden, zijn opvallend stil, dromerig en passief. ADHD kan zich ook voordoen zonder een aandachttekort maar wel met de impulsieve en drukke kenmerken. Er zijn dus verschillende vormen van aandachttekort, die allen op een andere wijze benadert moeten worden.

Mensen met ADHD zijn vindingrijk, hebben een scherpe intuitie, kunnen out of the box denken, zijn humoristisch, bezitten over een enorme drive en veerkracht, zijn creatief en medelevend. Maar naast deze mooie eigenschapen en kwaliteiten heeft met name het kind hulp nodig van zijn directe omgeving. Het kind vraagt om hem te begrijpen, en om de omgeving dusdanig aan te passen dat hij zo optimaal mogelijk kan functioneren. ADHD is dus iets voor het hele systeem om rekening mee te houden. Als er onrust is bij het kind, is het goed om na te gaan waar deze vandaan komt. Volwassenen hebben daarin tegen meer vermogen om impulsen te reguleren. Dit komt vanuit levenservaring, het gebruik van medicatie of door de juiste coaching van een professional. De therapie of coaching betreft niet altijd alleen het kind, ook ouders of een leerkracht kunnen veel baat hebben bij psyco educatie om zo een betere aansluiting te vinden tot het kind of partner.

ADHD is geen keuze, je hebt het of niet.