Ervaringsdeskundigen bedanken hulpverleners

Positieve herinneringen delen met hulpverleners

Ervaringsdeskundigen bedanken hulpverleners

De ervaringsdeskundigen van ExpEx zijn een videocampagne gestart om positieve herinneringen aan hun eigen hulpverlener te delen. Ze roepen bovendien iedereen op iemand in de sector alsnog te bedanken. De jeugdzorg is de laatste tijd geregeld negatief in het nieuws. ExpEx wil met de campagne #alsnogbedankt de hulpverleners een hart onder de riem steken. In persoonlijke videoboodschappen delen de ExpEx waarom ze die ene persoon door wie ze geholpen zijn, nog hebben onthouden. Welk moment in het contact zien ze nog voor zich en wat deed die persoon waardoor zij zich gehoord, gezien en geliefd voelden?

Werkt de video niet? Klik dan hier