OZL - opvoedondersteuning

opvoedondersteuning en opvoedbegeleiding

Als ouders hun kind aanmelden bij onze psychologenpraktijk, dan wordt er een behandel- en ondersteuningsplan opgesteld waarin wordt beschreven wat de hulpvraag is en op welke manier de behandelaar het kind, zijn ouders en eventueel broertjes en/of zusjes kan gaan helpen. DOPPA zorg kan je vervolgens helpen met opvoedbegeleiding.

 

Opvoedondersteuning of opvoedbegeleiding:

Opvoedondersteuning kan onderdeel zijn van een behandeltraject. Kinderen beïnvloeden met hun gedrag hun directe omgeving en het is voor ouders van belang om te begrijpen waar het gedrag van hun kind vandaan komt en hoe zij daar het beste mee om kunnen gaan. Soms is een stukje uitleg, psycho educatie en begeleiding voldoende; soms worden ouders actief betrokken bij de behandeling en opvoeding van hun kind. Ouders krijgen meer inzicht en vaardigheden die ze in de toekomst kunnen inzetten binnen hun gezin. Dit zal ten goede komen van de ouder-kind relatie.

 

Je kunt behoefte hebben aan opvoedondersteuning:

  • als je als ouders niet met elkaar op één lijn zit
  • bij hooggevoeligheid
  • als je kind snel van streek is
  • bij pesten, angstproblemen, boosheid en vervelende gewoonten
  • bij ongewenst gedrag
  • bij traumaverwerking
  • als je niet consequent kunt zijn

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: