Contact en bereikbaarheid

Bereikbaarheid secretariaat:

 

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 13.00 en van 13.30 tot 17.00 :

  • Telefonisch zijn wij bereikbaar op 053 478 7313. Bij geen gehoor verzoeken wij onze voicemail in te spreken. Wij bellen dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag terug. Bij geen gehoor zullen wij de voicemail inspreken en/of een e-mail sturen.

Maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00:

Belangrijke informatie:

 

DOPPA zorg is een ambulante GGz organisatie. Dat betekent dat onze dienstverlening op consultbasis wordt verleend. Onze (part time) behandelaren zijn werkzaam op werkdagen tijdens kantooruren en alle gesprekken, zowel face to face als telefonisch, worden op afspraak ingepland.

DOPPA zorg biedt als ambulante GGz organisatie géén crisisopvang voor mensen die in acute psychiatrische nood verkeren, geen dagopvang/dagbehandeling en er zijn geen klinische opname mogelijkheden. Mocht zich een crisissituatie voordoen, dan adviseren wij contact op te nemen met de huisarts, huisartsenpost of politie. Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via één van deze instanties.

Kijk voor meer uitleg op de volgende website: regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/ggz-instelling/

 

Extra informatie:

 

Tijdens schoolvakanties, rondom feestdagen en in geval van ziekte is ons secretariaat minder goed bereikbaar. Dringende zaken krijgen altijd prioriteit, waarbij we ernaar streven om binnen 1 tot 2 werkdagen te reageren.

 

Aanmelding niet verzekerde zorg:

 

De eerste afspraak voor een adviesgesprek of intakegesprek kan binnen 5 tot 10 werkdagen worden ingepland in geval van niet-verzekerde zorg waarbij de cliënt de consulten zelf betaalt, afhankelijk van de agenda’s van de behandelaren en die van de cliënt, de wensen van de cliënt met betrekking tot locatie, eventuele voorkeur voor een behandelaar en de tijd die het kost om de verwijsbrief, de behandelovereenkomst en een eventuele instemmingsverklaring (voor cliënten tot en met 17 jaar) bij het secretariaat in te leveren, waarna het dossier kan worden aangemaakt. Dit betekent dat wij contact opnemen voor het maken van een eerste afspraak, zodra alle benodigde papieren door ons zijn ontvangen. Het vervolgtraject c.q. de behandeling kan direct na de intake worden gestart en wordt in overleg met de cliënt gepland. 

 

Aanmelding verzekerde zorg:

 

De eerste afspraak voor een intakegesprek kan binnen 2 tot 6 weken worden ingepland in geval van verzekerde zorg (voor volwassenen via de Zorgverzekeringswet en voor kind en jeugd via de Jeugdwet), afhankelijk van de agenda’s van de behandelaren en die van de cliënt, de wensen van de cliënt met betrekking tot locatie, eventuele voorkeur voor een behandelaar en de tijd die het kost om de verwijsbrief, de behandelovereenkomst en een eventuele instemmingsverklaring (voor cliënten tot en met 17 jaar) bij het secretariaat in te leveren, waarna het dossier kan worden aangemaakt. Dit betekent dat wij contact opnemen voor het maken van een eerste afspraak, zodra alle benodigde papieren door ons zijn ontvangen. Het vervolgtraject c.q. de behandeling gaat van start nadat het behandelplan is besproken met kind/jongere en/of ouders en voor akkoord is ondertekend. Afhankelijk van de hulpvraag en de complexiteit daarvan worden vervolgafspraken voor diagnostiek en/of behandeling binnen 2 tot 6 weken ingepland. 

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: