Contact en bereikbaarheid

Tijdens de kerstvakantie 2017/2018 zijn wij gesloten. Vanaf maandag 8 januari zijn de behandelaren en het secretariaat weer bereikbaar. Fijne feestdagen gewenst!

 

Bereikbaarheid secretariaat:

Maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 13.00:

  • Telefonisch zijn wij bereikbaar op 053 - 478 73 13. Bij geen gehoor verzoeken wij de voice mail in te spreken. Wij bellen dezelfde dag of de volgende dag terug.

Maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 18.00:

Belangrijke informatie:

DOPPA zorg is een ambulante GGz organisatie. Dat betekent dat onze dienstverlening op afspraakbasis wordt verleend. Onze (part time) behandelaren zijn werkzaam op werkdagen tijdens kantooruren en zowel face to face gesprekken als telefonische consulten met de behandelaren worden op afspraak ingepland.

DOPPA zorg biedt als ambulante GGz organisatie géén crisisopvang voor mensen die in acute psychiatrische nood verkeren, dagopvang/dagbehandeling of klinische opname mogelijkheden. Mocht zich een crisissituatie voordoen, dan adviseren wij contact op te nemen met de huisarts, huisartsenpost of politie. Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via één van deze instanties.

Kijk voor meer uitleg op de volgende website: regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/ggz-instelling/

 

Extra informatie:

Tijdens schoolvakanties, rondom feestdagen en in geval van ziekte zal het secretariaat minder beschikbaar zijn.                             Dringende zaken krijgen van ons prioriteit, waarbij we ernaar streven om binnen 1 tot 2 werkdagen te reageren.

 

Duur aanmelding, intake en behandeling:

MOMENTEEL HEBBEN WIJ GEEN WACHTTIJD

 

De eerste afspraak kan binnen 5 tot 10 werkdagen worden gepland, afhankelijk van de agenda’s van de behandelaren en die van de cliënt, de wensen van de cliënt met betrekking tot locatie, eventuele voorkeur voor een behandelaar en de tijd die het kost om de verwijsbrief, de behandelovereenkomst en een eventuele instemmingsverklaring (voor cliënten tot 17 jaar) bij het secretariaat in te leveren, waarna het dossier kan worden aangemaakt.
Het vervolgtraject c.q. de behandeling kan direct na de intake worden gestart en wordt in overleg met de cliënt gepland. De intakeprocedure verloopt voor de GBGGZ en de SGGZ gelijk en staat los van waar de cliënt verzekerd is.

Zie onderstaande link voor algemene richtlijnen over wachttijden in de zorg:

https://www.nza.nl/1048076/1048181/Factsheet_wachttijden_in_de_ziekenhuiszorg_en_ggz.pdf

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: