Voor cliënten

Belangrijke informatie:

DOPPA zorg is een ambulante GGz organisatie. Dat betekent dat onze dienstverlening op afspraakbasis wordt verleend. Onze (part time) behandelaren zijn werkzaam op werkdagen tijdens kantooruren en zowel face to face gesprekken als telefonische consulten met de behandelaren worden op afspraak ingepland.

DOPPA zorg biedt als ambulante GGz organisatie géén crisisopvang voor mensen die in acute psychiatrische nood verkeren, dagopvang/dagbehandeling of klinische opname mogelijkheden. Mocht zich een crisissituatie voordoen, dan adviseren wij contact op te nemen met de huisarts, huisartsenpost of politie. Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via één van deze instanties.

Kijk voor meer uitleg op de volgende website: regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/ggz-instelling/

 

DSM-5 verzekerde zorg:

Mensen bij wie hun klachten samenhangen met een psychische stoornis kunnen bij ons terecht met een verwijsbrief van de huisarts of een beschikking van de gemeente voor een behandeltraject (GBGGZ of SGGZ), ambulante begeleiding (OZL 18+) of opvoedondersteuning (OZL 18-). De duur van de behandeling of begeleiding is gebonden aan de indicatie, bijvoorbeeld een intensief traject ggz duurt maximaal een half jaar. Deze verzekerde zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. LET OP: het eigen risico van € 385,- wordt altijd in rekening gebracht.

Mocht het zo zijn dat de klachten en problemen niet veroorzaakt worden door een psychische stoornis dan is er sprake van zogeheten niet verzekerde zorg. Deze vorm van zorg, zoals relatietherapie, stressklachten of werk gerelateerde klachten wordt niet vergoed en moet dus zelf worden betaald. 

  

Samenwerken cliënt en hulpverlener:

Wij doen ons best om alles zo efficiënt mogelijk te plannen en te organiseren. Daarvoor hebben wij wel de medewerking nodig van onze cliënten. Wij vragen als eerste om via deze website of de brochures bij de afspraakbevestiging de voor jou relevante informatie goed te lezen. Een goede voorbereiding voorkomt onduidelijkheden en misverstanden. Daarnaast is het voor onze dossiervorming en de eisen die daaraan worden gesteld door verzekeraars en gemeentes van belang dat de behandelovereenkomst op tijd en volledig wordt ingevuld en ondertekend bij ons retour komt.

 

Goede keuze maken:

Voor iedereen die nog niet precies weet of hulp echt nodig is, of wij wel de juiste praktijk zijn, wat wij doen en hoe we dat doen beiden wij een adviesgesprek van 30 minuten voor een gereduceerd tarief van € 20,-. Wij maken dan nog geen dossier aan en na dit adviesgesprek kun je definitief kiezen of je wel of geen behandeling of begeleiding wilt.

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: