TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

Volwassenenzorg | Generalistische Basis GGZ

Vergoeding vanuit de Generalistische Basis GGZ is mogelijk vanuit de basisverzekering voor cliënten vanaf 18 jaar. De (huis)arts is verantwoordelijk voor de verplichte verwijsbrief, die gebaseerd is op DSM 5 diagnostiek, risico en ernst van de situatie. Het maximum aantal cliënten dat kan worden aangenomen is gekoppeld aan de zorgplafonds van verzekeraars waarmee wij een contract hebben. Behandeltrajecten worden gezamenlijk uitgevoerd door mede-behandelaren en hoofd-behandelaren. Er kan een indicatie worden afgegeven voor een kort, middel of intensief traject, afhankelijk van de hulpvraag. Er is een eigen risico van € 385,- (2019).

Jeugdzorg | Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ (Ondersteuningsbehoeftes en Diagnostiek)

Vergoeding vanuit de Gemeente geldt alleen voor cliënten tot en met 17 jaar voor Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ. Vanaf 2020 spreekt de gemeente over Ondersteuningsbehoeftes en wordt Diagnostiek apart geïndiceerd. Iedere gemeente hanteert eigen, individuele regels; zie www.samen14.nl.

 

Relatietherapie en andere niet vergoede psychologische zorg 

alleen relatietherapie is belast met 21% btw | tarieven zijn inclusief indirecte tijd 

 

Consulten van 45 minuten | Individueel

€ 90,- per consult

Testonderzoek | Afname, scoring en rapportage

€ 90,- per uur

Groepsconsulten van 90 minuten | Coaching en therapie

€ 35,- per consult

Huisbezoek | Reistijd wordt apart gefactureerd

€ 90,- per uur

Adviesgesprek van 30 minuten | Om tot een goede keuze uit ons zorgaanbod te kunnen komen

€ 20,- per gesprek

No show en te late afzegging  | Gereserveerde tijd behandelaar plus administratiekosten

€ 45,- per afzegging

Groepstherapie en training | Kinderen en volwassenen

Zelfbeeld voor volwassenen | Zelfbeeld voor kinderen | Sociale angst voor volwassenen | Weerbaarheid voor kinderen | SOVA voor kinderen | VRIENDEN programma | Angst en somberheid voor kinderen

Kosten op aanvraag.

 

Voorwaarden en overige bepalingen bij niet vergoede psychologische zorg:


De tarieven gelden ook voor het eerste gesprek c.q. intake c.q. kennismaking en voor het adviesgesprek.

Overige werkzaamheden, uitgevoerd in overleg met/op verzoek van de cliënt, zoals contact met de huisarts, bedrijfsarts of school of het schrijven van een brief of verslag, worden apart gefactureerd tegen een tarief van € 120,- per uur indien er sprake is van niet verzekerde zorg.

Ieder consult wordt gefactureerd op naam/namen van degene(n) voor wie het consult bestemd is en die aanwezig is/zijn.

Wij hanteren een standaard betalingstermijn van 14 dagen.

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: