Tarieven en vergoedingen

Consulten van 45 minuten | Individueel

€ 90,- per consult

Consulten van 60 minuten | Relatie

€ 112,50 per consult | LET OP: dit bedrag is exclusief 21 % btw

 

Consulten van 60 minuten | Gezin

€ 120,- per consult

 

Testonderzoek | Afname, scoring en rapportage

€ 120,- per uur

Groepsconsulten van 90 minuten | Coaching en therapie

€ 40,- per consult

Huisbezoek | Reistijd wordt apart gefactureerd

€ 120,- per uur

Adviesgesprek van 30 minuten | Tot een goede keuze uit het zorgaanbod kunnen komen

€ 20,- per gesprek

No show en te late afzegging  | Gereserveerde tijd behandelaar plus administratiekosten

€ 60,- per afzegging

Ondersteuning zelfstandig leven | Ondersteunen, helpen, uit handen nemen

Informatie over vergoeding en eigen bijdrage is via de gemeente te verkrijgen www.samen14.nl.

Cursus en training | Kinderen en volwassenen

Omgaan met chronische pijn | Mindfulness voor kinderen | Mindfulness voor volwassenen | Weerbaarheid voor kinderen | SOVA voor kinderen | VRIENDEN programma

Betalingsvoorwaarden en overige bepalingen:


De tarieven gelden ook voor het eerste gesprek c.q. intake c.q. kennismaking en voor het adviesgesprek.

Overige werkzaamheden, uitgevoerd in overleg met/op verzoek van de cliënt, zoals contact met de huisarts, bedrijfsarts of school of het schrijven van een brief of verslag, worden apart gefactureerd tegen een tarief van € 120,- per uur indien er sprake is van niet verzekerde zorg.

Ieder consult wordt gefactureerd op naam/namen van degene(n) voor wie het consult bestemd is en die aanwezig is/zijn.

Wij hanteren een standaard betalingstermijn van 14 dagen.

Volwassenenzorg | Generalistische Basis GGZ:

Vergoeding vanuit de Generalistische Basis GGZ is mogelijk vanuit de basisverzekering voor cliënten vanaf 18 jaar. De (huis)arts is verantwoordelijk voor de verplichte verwijsbrief, die gebaseerd is op DSM-V diagnostiek, risico en ernst van de situatie. Het maximum aantal cliënten dat kan worden aangenomen is gekoppeld aan de zorgplafonds van verzekeraars. Behandeltrajecten worden gezamenlijk uitgevoerd door mede-behandelaren en hoofd-behandelaren. Er kan een indicatie worden afgegeven voor een kort, middel of intensief traject, afhankelijk van de hulpvraag. Er is een eigen risico van € 385,- (2016).

Jeugdzorg | Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ:

Vergoeding vanuit de Gemeente geldt alleen voor cliënten tot en met 17 jaar voor Ondersteuning zelfstandig leven 1, 2 en 3, Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ. Ook bekostigt de Gemeente behandeltrajecten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Iedere gemeente hanteert eigen, individuele regels. Zie www.samen14.nl.
 

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: