Jelke

Jelke van der Valle

 

Jelke van der Valle | GZ-psycholoog en Orthopedagoog-generalist

 

Mijn missie:

In mijn dagelijks werk probeer ik om de kwaliteiten en sterke kanten van mijn cliënten naar boven te laten komen. Wil graag samen ontdekken waar mogelijkheden en kansen liggen om problemen en klachten zo goed mogelijk op te lossen.

 

Mijn achtergrond:

Ik ben geboren in Friesland in 1955, woon nu in Losser. Heb Orthopedagogiek gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen, daarvoor volgde ik nog de opleiding Maatschappelijk Werk. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken als gedragsdeskundige en professioneel manager in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf 1999 run ik mijn eigen bureau voor interim-management en consultatie.

 

Mijn werk:

Mijn huidige werkzaamheden bestaan uit het verlenen van consultatie in organisaties voor verstandelijk gehandicapten, forensische zorg en orthopedagogische behandelcentra. Daarnaast geef ik psychologische behandeling zoals EMDR en cognitieve gedragstherapie. Naast mijn werk in Nederland ben ik actief in Kroatië en Slovenië. In Zagreb, de hoofdstad van Kroatië, heb ik een centrum voor psychologie en onderwijs opgericht. Met DOPPA zorg werk ik in een samenwerkingsverband. Als gezondheidszorgpsycholoog ben ik verantwoordelijk voor DSM-geclassificeerd testonderzoek (diagnose stelling). Daarnaast geef ik psychologische consulten aan cliënten van alle leeftijden en geef ik supervisie aan de psychologen en orthopedagogen in het team.

 

Beroepsregistraties:

De volgende registraties heb ik behaald:

 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • Orthopedagoog-Generalist
 • Kinder & Jeugd psycholoog NIP
 • Psycholoog NIP
 • Supervisor Orthopedagoog-Generalist/GZ-psycholoog

 

Beroepsverenigingen:

Ik ben lid van de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

 

Problematiek o.a.:

 • Angsten
 • Depressie, somberheid
 • Overspannenheid, burn-out klachten
 • Traumatische ervaringen
 • Werk- of studieproblemen
 • Verwerkingsproblemen
 • Door ziekte of verlies van een naaste
 • Vage lichamelijke klachten (hoofdpijn, vermoeidheid)
 • Dwangmatig handelen of piekeren
 • Opvoedingsproblemen

 

Methodiek o.a.:

 • Pplossingsgericht coachen
 • EMDR
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Diagnostiek