WACHTTIJDEN

Aanmelding vergoede zorg (voor kind & jeugd vanuit de Jeugdwet en voor volwassenen & ouderen vanuit de Zorgverzekeringswet)

 

Direct na binnenkomst van uw verwijsbrief plannen wij, bij voorkeur binnen 2 weken een telefonische screening in. Aan de hand van deze informatie bepalen wij of uw hulpvraag passend is binnen ons mogelijkheden en ons aanbod. De wachttijd voor de behandeling en/of diagnostiek proberen we zo kort mogelijk te houden en varieert per zorgaanbod (jeugd / volwassenen / diagnostiek / gezinsbehandeling en per locatie – Oldenzaal / Almelo / Enschede).

De wachttijden voor de jeugd hangen mede af van de periode die het in beslag neemt voor de gemeente om een beschikking af te geven.

 

Hieronder staan als indicator de verschillende wachttijden per vestiging (laatste update: 06-09-2021). Let op; soms is er sprake van een meer specialistische vraag en dan kunnen de wachttijden enigszins afwijken. Ze zijn bedoeld als richtlijn.

 

Disciplines en locaties

Wachttijd

 

 

Enschede jeugd

 

Behandeling

Minimaal 3-4 maanden

Diagnostiek

Minimaal 2-3 maanden

 

 

Oldenzaal jeugd

 

Behandeling

Minimaal 1-2 maanden

Diagnostiek

Minimaal 2-3 maanden

 

 

Almelo jeugd

 

Behandeling

Minimaal 1-2 maanden

Diagnostiek

Minimaal 1-2 maanden

 

 

Gezinsbehandeling (alle locaties)

Minimaal 6-8 maanden

 

 

Volwassenen (alle locaties)

 

Almelo


Minimaal 2-3 maanden

Enschede

Oldenzaal

 

 

Geadviseerd wordt om voor de meest recente wachttijden contact op te nemen met ons secretariaat via receptie@doppazorg.nl of 085 007 9000

 

JEUGD:

De eerste afspraak voor een intakegesprek voor jeugdigen wordt afhankelijk van de ruimte in agenda’s van de behandelaren en die van de cliënt, de wensen van de cliënt met betrekking tot locatie, de (specialistische) hulpvraag en de tijd die het kost om de verwijsbrief, de behandelovereenkomst en een eventuele instemmingsverklaring (voor cliënten tot en met 17 jaar) bij het secretariaat in te leveren ingepland. Dit betekent dat wij contact opnemen voor het maken van een eerste afspraak, zodra alle benodigde papieren door ons zijn ontvangen, de cliënt aan de beurt is en de beschikking door de gemeente is afgegeven. Na het intakegesprek worden direct vervolgafspraken ingepland voor behandeling en/of diagnostiek.

 

VOLWASSENEN:

Na het screeningsgesprek en het aanleveren van de verwijsbrief en behandelovereenkomst, wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst. De eerste afspraak voor een intakegesprek voor volwassenen kan in geval van verzekerde zorg, afhankelijk van de ruimte in de agenda's van de behandelaren en die van de cliënt, de wensen van de cliënt met betrekking tot locatie worden ingepland. Vervolgafspraken worden na de intake direct door gepland. 

 

In het geval van een aanmelding van ‘niet vergoede zorg’ waarbij de cliënt de consulten zelf betaalt is het van belang dat de cliënt voldoet aan de inclusie criteria van DOPPA Zorg. Zodra alle benodigde papieren ontvangen zijn en de cliënt aan de beurt is (n.a.v. huidige wachttijden op de wachtlijst), zal er een eerste intakegesprek gepland worden. Het vervolgtraject c.q. de behandeling kan direct na de intake worden gestart en wordt in overleg met de cliënt gepland. 

 

Om ervoor te zorgen dat er voldoende behandelaren beschikbaar zijn, hebben wij momenteel meerdere vacatures open staan. 

 
 
What do you want to do ?
New mail