WACHTTIJDEN

Tijdens schoolvakanties, rondom feestdagen en in geval van ziekte is onze receptie minder goed bereikbaar. Dringende zaken krijgen altijd prioriteit, waarbij we ernaar streven om binnen 2 werkdagen te reageren.

 

https://www.doppazorg.nl/contact

 

Aanmelding niet vergoede zorg (als er geen sprake is van een psychiatrische stoornis)

 

De eerste afspraak voor een adviesgesprek of intakegesprek kan binnen 5 tot 10 werkdagen worden ingepland in geval van niet vergoede zorg waarbij de cliënt de consulten zelf betaalt, afhankelijk van de agenda’s van de behandelaren en die van de cliënt, de wensen van de cliënt met betrekking tot locatie, eventuele voorkeur voor een behandelaar en de tijd die het kost om de verwijsbrief, de behandelovereenkomst en een eventuele instemmingsverklaring (voor cliënten tot en met 17 jaar) bij het secretariaat in te leveren, waarna het dossier kan worden aangemaakt. Dit betekent dat wij contact opnemen voor het maken van een eerste afspraak, zodra alle benodigde papieren door ons zijn ontvangen. Het vervolgtraject c.q. de behandeling kan direct na de intake worden gestart en wordt in overleg met de cliënt gepland. 

 

Aanmelding vergoede zorg (voor kind & jeugd vanuit de jeugdwet en voor volwassenen & ouderen vanuit de zorgverzekeringswet)

 

WACHTTIJD: op dit moment is de wachttijd 16 weken. Normaal gesproken hebben wij geen wachttijd en wij vinden dit dan ook veel te lang. Daarom hebben wij momenteel meerdere vacatures open staan. Bij voorbaat dank voor het begrip.

 

De eerste afspraak voor een intakegesprek kan binnen 2 tot 6 weken worden ingepland in geval van verzekerde zorg, afhankelijk van de agenda’s van de behandelaren en die van de cliënt, de wensen van de cliënt met betrekking tot locatie, eventuele voorkeur voor een behandelaar en de tijd die het kost om de verwijsbrief, de behandelovereenkomst en een eventuele instemmingsverklaring (voor cliënten tot en met 17 jaar) bij het secretariaat in te leveren, waarna het dossier kan worden aangemaakt. Dit betekent dat wij contact opnemen voor het maken van een eerste afspraak, zodra alle benodigde papieren door ons zijn ontvangen. Het vervolgtraject c.q. de behandeling gaat van start nadat het behandelplan is besproken met kind/jongere en/of ouders en voor akkoord is ondertekend. Afhankelijk van de hulpvraag en de complexiteit daarvan worden vervolgafspraken voor diagnostiek en/of behandeling binnen 2 tot 6 weken ingepland.