WACHTTIJDEN

Tijdens schoolvakanties, rondom feestdagen en in geval van ziekte is ons secretariaat minder goed bereikbaar. Dringende zaken krijgen altijd prioriteit, waarbij we ernaar streven om binnen 2 werkdagen te reageren.

 

https://www.doppazorg.nl/contact

 

Aanmelding niet vergoede zorg (als er geen sprake is van een psychiatrische stoornis)

 

De eerste afspraak voor een intakegesprek kan binnen 2 tot 3 weken worden ingepland in geval van niet vergoede zorg waarbij de cliënt de consulten zelf betaalt, afhankelijk van de agenda’s van de behandelaren en die van de cliënt, de wensen van de cliënt met betrekking tot locatie, eventuele voorkeur voor een behandelaar en de tijd die het kost om de verwijsbrief, de behandelovereenkomst en een eventuele instemmingsverklaring (voor cliënten tot en met 17 jaar) bij het secretariaat in te leveren, waarna het dossier kan worden aangemaakt. Dit betekent dat wij contact opnemen voor het maken van een eerste afspraak, zodra alle benodigde papieren door ons zijn ontvangen. Het vervolgtraject c.q. de behandeling kan direct na de intake worden gestart en wordt in overleg met de cliënt gepland. 

 

Aanmelding vergoede zorg (voor kind & jeugd vanuit de Jeugdwet en voor volwassenen & ouderen vanuit de Zorgverzekeringswet)

 

WACHTTIJD:

Op dit moment varieert de wachttijd per zorgaanbod - jeugd / volwassenen / diagnostiek / gezinsondersteuning - tussen de 8 en 16 weken.

Ook varieert de wachttijd per locatie - Oldenzaal / Almelo / Enschede.

De wachttijden voor jeugdzorg hangen mede af van de periode die het in beslag neemt voor de gemeente om een beschikking af te geven. Deze wachttijd kan oplopen tot maximaal 8 weken.

Om ervoor te zorgen dat er voldoende behandelaren beschikbaar zijn, hebben wij momenteel meerdere vacatures open staan. 

Om meer zicht op de verschillende wachttijden te krijgen, zijn we momenteel bezig om alle wachttijden in kaart te brengen. Meer gespecificeerde informatie over onze wachttijden volgt binnenkort op deze pagina.

Geadviseerd wordt om voor de meest recente wachttijden contact op te nemen met ons secretariaat via receptie@doppazorg.nl of 085 007 9000

Voor vragen over de beschikking kan het beste contact worden opgenomen met de gemeente.

 

JEUGD:

De eerste afspraak voor een kennismakingsgesprek (het gesprek dat vooraf gaat aan de aanvraag voor een beschikking) voor jeugdigen kan binnen 2 tot 4 weken worden ingepland, afhankelijk van de ruimte in agenda’s van de behandelaren en die van de cliënt, de wensen van de cliënt met betrekking tot locatie, eventuele voorkeur voor een behandelaar en de tijd die het kost om de verwijsbrief, de behandelovereenkomst en een eventuele instemmingsverklaring (voor cliënten tot en met 17 jaar) bij het secretariaat in te leveren, waarna het dossier kan worden aangemaakt. Dit betekent dat wij contact opnemen voor het maken van een eerste afspraak, zodra alle benodigde papieren door ons zijn ontvangen. Afhankelijk van de hulpvraag en de complexiteit daarvan worden vervolgafspraken voor diagnostiek en/of behandeling binnen 2 tot 6 weken ingepland, nadat de beschikking door de gemeente is afgegeven.

 

VOLWASSENEN:

De eerste afspraak voor een intakegesprek voor volwassenen kan binnen 3 tot 6 weken worden ingepland in geval van verzekerde zorg, afhankelijk van de ruimte in de agenda's van de behandelaren en die van de cliënt, de wensen van de cliënt met betrekking tot locatie, eventuele voorkeur voor een behandelaar en de tijd die het kost om de verwijsbrief en behandelovereenkomst bij het secretariaat in te leveren, waarna het dossier kan worden aangemaakt. Vervolgafspraken worden na de intake direct door gepland.