Schematherapie

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen.

 

Wat is schematherapie?

Wat jij in je jeugd meemaakt vormt jou tot wie je nu bent. Bij heftige ervaringen in het verleden creëer je al vroeg bepaalde (negatieve) gedragspatronen. Bijvoorbeeld zoeken naar bevestiging, altijd maar doorgaan, of veel te kritisch zijn op jezelf. Vroeger was dit gedrag misschien nodig om bepaalde dingen te bereiken, maar in je volwassen leven werken ze vaak tegen.

Deze patronen kunnen jouw leven op een negatieve manier beïnvloeden. Schematherapie heeft als doel inzicht te creëren in je gedragspatronen. Binnen schematherapie onderzoeken we allereerst waar een bepaald gedrag vandaan komt en hoe dat tot stand is gekomen. Hierdoor snap je beter waarom jij bent zoals je bent. Gedurende de behandeling zal je je gedragspatronen steeds beter leren herkennen en ze uiteindelijk leren veranderen.

Je leert voelen wat je daadwerkelijke behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens. Zie: Schematherapie.

 

Wat gebeurt er tijdens de therapie en wat kun je verwachten?

De therapie is een interventie dat op lange termijn wordt ingezet (2-3 jaar). Zelfs met minder ernstige persoonlijkheidsstoornissen is minder dan een jaar onvoldoende om problemen te verhelpen. De therapie omvat een geleidelijke verzwakking van het ongewenste gedrag en persoonlijkheidsstoornis door het versterken van het gezonde en gewenste volwassen deel van de persoon. Naast een volledige diagnostische beoordeling, worden er vooraf vragen gesteld die worden gebruikt voor de beoordeling.

Tijdens de veranderingsfase worden beeldspraak en rollenspel gebruikt, om patronen te kunnen overwinnen en te veranderen. Vervolgens ligt de focus vooral op het versterken van deze cognitieve en emotionele veranderingen om de modus 'Gezonde volwassene' te versterken. Ten slotte wordt de nadruk verder gewogen op het breken van ongewenste gedragspatronen.

 

Schematherapie volgen in één van onze locaties in Twente?

Schematherapie wordt vaak ingezet bij hardnekkige en steeds terugkerende gedrags- en gewoontepatronen. Bijvoorbeeld bij recidiverende depressie of persoonlijkheidsproblematiek. Het is een diepgaande behandeling waarbij je jezelf echt leert doorgronden en je klachten blijvend kan verbeteren. Onze psychologen zijn gespecialiseerd en kunnen je hierbij helpen.

Binnen ons team zijn psychologen geschoold in de schematherapie, die zeer geschikt is voor het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek, hardnekkige gewoontepatronen en het verkrijgen van meer inzicht in je levensloop en persoonlijkheid. Als je graag schematherapie wil volgen in Twente, neem dan contact op met ons.

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: