Anne

GZ-psycholoog en Orthopedagoog-generalist

“Ik vind het belangrijk jou en of je kind te helpen om weer zelf verder te kunnen”

Mijn visie

Ik vind het belangrijk jou en of je kind te helpen om weer zelf verder te kunnen. Dit kan alleen in een vertrouwde en veilige omgeving die ik jou en of je kind wil bieden. Om samen te bepalen wat de beste behandeling en/of begeleiding is.

Mijn achtergrond

Voor kinderen is praten niet altijd gemakkelijk en zo kan een kind zich toch uiten. Ik heb mij ook gespecialiseerd in kinderen met hechtingsproblematiek en vroegkinderlijke trauma, waarbij ik gebruik maak van EMDR en storytelling.  Ik ben twee jaar geleden gestart met de opleiding Theraplay. Hierbij zijn ouder en kind samen in therapie om de band tussen ouder en kind spelenderwijs te vergroten. Ik ervaar dit als een waardevolle aanvulling op mijn ervaring.

Mijn achtergrond

Ik heb eerst rechten gestudeerd aan de universiteit in Groningen, waar familierecht een specialisatie was. Nadat wij, naast onze eigen kinderen, pleegkinderen hebben opgevangen, raakte ik geïnteresseerd in alles wat met de ontwikkeling van kinderen te maken had. Daarom heb ik gekozen om orthopedagogiek in Utrecht te studeren en ben ik GZ-psycholoog geworden.

Ik heb vele jaren gewerkt als orthopedagoog/GZ-psycholoog in het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. Daar werkte ik met leerkrachten, ouders en met kinderen met ontwikkelingsachterstanden, leerproblemen en of gedragsproblemen. Daarna ben ik als diagnosticus en behandelcoördinator gaan werken op een dagbehandeling, waar kinderen voor observatie en behandeling kwamen. Het multidisciplinaire werken en de veelvuldige samenwerking met de ouders heb ik hierbij als zeer belangrijk ervaren. Tevens heb ik de opleiding beeldcommunicatie gevolgd en ben als speltherapeut jaren werkzaam geweest op de dagbehandeling en kinderen die op het speciaal (basis)onderwijs zaten. Juist voor kinderen kan het spelen helpen om gebeurtenissen te verwerken en als ouder meer inzicht te verkrijgen waar een kind mee bezig is.

Methodieken

Individuele (therapie speltherapie), Ouder/kindtherapie  (Theraplay), Onderzoek/diagnostiek, (vroegkinderlijke) trauma, Psycho-educatie, Video-interactiebegeleiding, Oplossingsgerichte werken

Kwalificaties

BIG registratie 19052484225

Problematieken

ADHD, Emotionele problemen, Gedragsproblemen, Ouder-kindproblematiek, Hechting, (vroegkinderlijk) trauma, Autismespectrumstoornis, Gezinsproblematiek,, Opvoedingsproblematiek,  Ontwikkelingsproblematiek, Weinig zelfvertrouwen, Negatief zelfbeeld.

Bel mij terug

×