Wendy

Gezinsbehandelaar

“Ik vind het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden en hoe deze bereikt kunnen worden”

Mijn visie

Ik ben iemand, die interesse heeft in de mens en graag wil meedenken en helpen, als er problemen voorbij komen, op welk gebied dan ook. Ik vind het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden en hoe deze bereikt kunnen worden. Wat is de manier, wat bij diegene past, om weer in zijn of haar kracht te komen , om zo positieve veranderingen in gang te zetten. Het is van belang om de mensen om hem of haar heen, hierin te betrekken.

k houd mij vooral bezig met het begeleiden van gezinnen in hun thuissituatie. Waar loopt ieder gezinslid tegen aan, waar willen ze mee geholpen worden. Wat wil het gezin gezamenlijk bereiken en hoe liggen de onderlinge verhoudingen. Ik ga samen met het gezin/ of gezinslid meedenken naar mogelijke oplossingen die bij hem of haar, of het gezin passen. Soms is het waardevol om of thuis, of op school uw kind( in zijn of haar omgeving) te observeren. Wat voor gedragingen laat hij of zij zien in de huissituatie of op school ten opzichte van de andere mensen om hem of haar heen. Hoe verloopt de onderlinge communicatie

Mijn achtergrond

Ik ben als Z verpleegkundige begonnen bij de Twentse Zorgcentra. Ik heb hier veelal gewerkt met mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Nadien heb ik de SPH gedaan en heb ik bij verschillende werkgevers gewerkt. Ik begeleide mensen met hun post, hun financiën en ging mee naar belangrijke gesprekken/afspraken. Hiernaast begeleidde ik gezinnen thuis.

Ik keek en dacht mee over de opvoeding van de kinderen en keek breed of er meerdere zaken waren, waarin hulp nodig was. Om mij verder te specialiseren in de hulpverlening aan gezinnen en hoe de onderlinge communicatie verloopt, heb ik de IAG (intensieve ambulante gezinsbehandeling) gevolgd in Zwolle en een opleiding gevolgd tot videohometrainer.

 

Methodieken

Oplossingsgerichte psychologie, Systeemgerichte psychologie, Begeleiding thuis vanuit de IAG methodiek, Psycho educatie, Systeemtherapeutisch werken

Kwalificaties

BIG registratie 19045473430

SKJ registratie 100002203

Problematieken

Autisme, AD(H)D, Opvoedingsproblematiek, Hechtingsproblematiek, Systeemproblematiek

Kwalificaties

BIG registratie, SKJ registratie

Bel mij terug

×