Kerngroep tot en met 23 jaar

Kerngroep tot en met 23 jaar

Voor wie is de kerngroep bedoeld?

De kerngroep is bedoeld voor mensen met een DSM-V diagnose. Deze groep zal zorgvuldig worden samengesteld, zodat deelnemers elkaar kunnen leren kennen en er ook echt sprake is van groepstherapie. Dit in tegenstelling tot onze instapgroepen voor mensen zonder diagnose, met licht psychische klachten die op willekeurige momenten kunnen starten en stoppen.

De basis van de kerngroep is het creëren van een veilige omgeving waarin mensen de ruimte krijgen om belangrijke onderwerpen te bespreken onder begeleiding van een therapeut. Alle groepsleden spelen een rol en iedereen werkt aan zijn of haar eigen problemen.

In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Mensen zeggen dingen en doen dingen die anderen beïnvloeden en waarbij gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet of genegenheid kunnen ontstaan. Omdat alle deelnemers hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander hetgeen voor iedereen een zeer actief en leerzaam proces kan zijn. Natuurlijk zal tijdens de bijeenkomsten ook afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer zal de een meer aan bod komen, de andere keer de ander. 

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: