Praktijkondersteuner GGZ - POH-GGZ

Ons team van universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen wordt ook ingezet als praktijkondersteuner GGZ bij huisartsenpraktijken. Zij beschikken over een diploma POH-GGZ en vanwege de kennis en de ervaring in de geestelijke gezondheidszorg staan zij stevig in het werkveld en hebben ze korte lijntjes met verschillende zorgaanbieders.

 

Wat doet de POH-GGZ?

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij de begeleiding van patiënten met psychische problematiek. Wanneer de huisarts vermoedt dat een patiënt baat kan hebben bij psychologische hulpverlening, kan hij/zij beroep doen op de POH-GGZ. Deze gaat met de patiënt in gesprek en beoordeelt wat er nodig is. Is veel gevallen kan de POH-GGZ zelf in een aantal gesprekken de patiënt op weg helpen, hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. psycho-educatie, kortdurende interventies zoals oplossingsgerichte therapie of beginselen van de cognitieve gedragstherapie en casemanagement. In andere gevallen wordt de patiënt doorgestuurd naar een andere hulpverlener.

De POH GGZ zorgt er daarnaast voor dat hij/zij op de hoogte is van doorverwijs mogelijkheden op het gebied van de geestelijke gezondheid en werkt zodoende aan de sociale kaart van de omgeving. Ook kan de POH-GGZ de huisarts adviseren bij bepaalde casussen die verband houden met psychische problematiek.

 

Informatie voor de huisarts

Ons team bestaat uit psychologen en orthopedagogen, vandaar dat wij de huisarts kunnen ondersteunen bij de begeleiding van kinderen, volwassenen en hun gezinnen. Afhankelijk van de wensen en behoeften van de huisarts en de persoonlijke klik wordt gekeken welke praktijkondersteuner goed binnen de huisartsenpraktijk past. De universitaire scholing van onze therapeuten en de korte lijntjes met de geestelijke gezondheidszorg zorgt voor een brede en diepe kijk op de hulpverlening. Wij werken er voortdurend aan om onze kennis en professionaliteit op peil te houden en te verbeteren. Dat doen we onder andere door opleidingen, intercollegiaal overleg, intervisie en supervisie. Hierdoor krijgen alle patiënten de zorg die zij verdienen.

Wilt u gebruik maken van een POH-GGZ uit ons team binnen uw huisartsenpraktijk? Neemt u dan gerust contact op voor meer informatie.

 

Voordelen van POH-GGZ voor de huisarts

 • Universitair geschoold personeel van psychologen en orthopedagogen
 • Kwaliteit gewaarborgd middels bijscholing
 • Korte lijn met de BGGZ
 • Geen werkgeversrisico’s
 • All-in tarief per uur of per consult
 • Flexibele inzet van medewerkers
 • Alle leeftijden en doelgroepen kunnen worden geholpen
 • Locaties huisarts en/of DOPPA zorg mogelijk
 • Intervisie en/of supervisie inbegrepen

Voordelen van POH GGZ voor de patiënt

 • Professionele hulp van psychologen en orthopedagogen
 • Laagdrempelige zorg voor psychosociale hulpvragen
 • Geen lange wachttijden
 • Goede verwijzingen naar GBGGZ of SGGZ
 • Groepsconsulten zijn mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van mindfulness
 • Binnen een paar gesprekken goed geholpen
 • Face to face gesprekken, telefonische consulten en visites

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: