GGZ basis en specialistisch

DOPPA zorg biedt voor volwassenen psychologische zorg vanuit de Basis GGZ. Voor jeugdigen tot 18 jaar bieden wij zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ, als gecontracteerde aanbieder van alle gemeentes in Twente.

Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische klachten. Bij zwaardere problemen valt de zorg onder de Specialistische GGZ. In deze huidige structuur wordt een verwijzing als aanknopingspunt genomen voor het indiceren van een traject. Het enige verschil tussen de verschillende trajecten is de duur ervan. Voor cliënten is het vooral van belang om te weten dat wij de geïndiceerde tijd zo efficiënt mogelijk inzetten om iedereen snel en effectief te kunnen helpen.

Er wordt bij voorkeur een traject Basis GGZ ingezet om mee te starten en alleen als blijkt dat dat onvoldoende is kan er een specialistisch traject worden ingezet. Elk consult, iedere afspraak en elk contactmoment wordt samen met de behandelaar afgestemd. Dit kan betekenen dat je als cliënt een bepaalde periode wekelijks een consult van 45 minuten hebt, maar het kan ook betekenen dat (later in het traject) het aantal gesprekken minder frequent zullen zijn. Ook is het mogelijk om ondersteuning te krijgen via e-mail of telefonische consulten.

Verzekerde zorg versus niet verzekerde zorg:

Verzekerde zorg houdt in dat met een verwijzing van (huis)arts of specialist, op basis van het vermoeden van aanwezigheid van psychiatrische problematiek (DSM-V classificatie), een Generalistisch Basis traject wordt geïndiceerd. Deze zorg wordt (behalve het eigen risico) vergoed vanuit de basisverzekering. Het aantal trajecten dat wij jaarlijks kunnen starten hangt af van de zorgplafonds zoals die door zorgverzekeraars worden bepaald. Overleg met ons secretariaat over de vergoedingsmogelijkheden is dan ook een pré.

Niet verzekerde zorg is zorg voor milde problemen die niet gebonden zijn aan diagnostiek (DSM-V classificatie) of waarvan de diagnose of de categorie volgens de zorgverzekeraars niet hoort bij de verzekerde zorg (bijvoorbeeld als er sprake is van een aanpassingsstoornis, relatieproblemen of werk gerelateerde problemen).

DOPPA zorg verleent zowel verzekerde zorg als niet verzekerde zorg. Wij zijn er voor mensen van alle leeftijden, met de meest uiteenlopende psychische klachten.

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: