Open sollicitatie sturen naar DOPPA zorg

Informatie over ons zorgaanbod
Jeugd GGZ
Volwassen GGZ

Aanmeldprocedure

DOPPA zorg is een organisatie voor ambulante GGZ met kleinschalige kernteams per locatie. Dat betekent dat onze dienstverlening op consultbasis wordt verleend en zowel de face-to-face gesprekken als de digitale consulten op afspraak worden ingepland. Wij bieden derhalve geen dagbehandeling, klinische opname of 24-uurs-zorg.

Buiten kantoortijden dienen cliënten in nood zelf contact op te kunnen nemen met 112 of de huisartsenpost. Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via de huisarts of diens vervanger.

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/psychische-crisis

Een verwijzing van de huisarts betekent niet automatisch een toelating bij DOPPA zorg. Wij bekijken per aanmelding zorgvuldig of de betreffende cliënt en zorgvraag passen bij onze expertise. Middels een screening op basis van aanmelding en verwijzing bepalen wij welke cliënten bij ons in behandeling kunnen worden genomen. Een kort telefonisch contact kan daar onderdeel van zijn.

Wij staan graag voor iedereen klaar!

Iedereen met psychische, sociale of emotionele problemen kan worden geholpen, vanuit onze realistische kijk op de knelpunten en de dingen die goed gaan. We streven naar meer weerbaarheid, zelfredzaamheid en eigenwaarde door inzicht en bewustwording te geven.

Bereikbaarheid receptie

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.30 en van 13.00 tot 17.00 zijn wij telefonisch bereikbaar op 085 007 9000. Bij geen gehoor verzoeken wij onze voicemail in te spreken. Wij bellen dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag terug. Bij geen gehoor zullen wij de voicemail inspreken en/of een e-mail sturen.

Dagelijks beantwoorden wij e-mails en beantwoorden wij berichten via Bel-mij-terug-verzoeken, Contactformulieren en Aanmeldformulieren op onze website.

Informatie over vergoedingen

Wilt u graag weten of de zorg voor u of uw kind wordt vergoed, dan leest u alles daarover op onderstaande pagina van onze website.

https://www.doppazorg.nl/clienten/wordt-de-zorg-vergoed/

Cliënttevredenheid

Jaarlijks voeren wij een uitgebreid cliënttevredenheidsonderzoek uit. Een korte analyse hiervan is op onderstaande pagina te zien.

https://www.doppazorg.nl/clienten/clienttevredenheid

Contactgegevens

Op onderstaande pagina zijn al onze contactgegevens te vinden.

https://www.doppazorg.nl/contact/

Bel mij terug

×