Hoe onze organisatie in elkaar zit

Veelgestelde vragen

DOPPA zorg is een ambulante GGZ organisatie met een platte organisatiestructuur. Wij vinden het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt en daarom houden we de communicatielijnen overzichtelijk en kort.

Raad van Bestuur

DOPPA zorg kent een eenhoofdig Raad van Bestuur. Het bestuur geeft samen met het managementteam leiding aan de organisatie als geheel. In de uitvoering vormen medewerkers meerdere multidisciplinaire kernteams. Zowel leidinggevenden als zorgverleners worden administratief ondersteund door het team secretariaat.

Managementteam

Het managementteam wordt gevormd door de bestuurder en de leidinggevende manager extramurale zorg. Het managementteam raadpleegt voor haar overleggen zowel interne als externe professionals zoals kwaliteitsfunctionaris, boekhouder of accountant.

Zorg en kwaliteit

Binnen DOPPA zorg is een kwaliteitsteam, dat geleid wordt door een GZ-psycholoog en gevormd wordt door meerdere GZ-psychologen en leidinggevende. Zij waarborgen in samenwerking met collega’s dat de kwaliteit van onze zorgverlening wordt gemonitord en dat de deskundigheid van personeel continu op peil wordt gehouden.

Cliëntenraad

DOPPA zorg heeft momenteel geen cliëntenraad. De cliëntenraad heeft als voornaamste taak de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. De cliëntenraad bestaat uit minimaal drie leden en zij inventariseren regelmatig de wensen en meningen van cliënten.

Wij zoeken momenteel nieuwe vrijwilligers om deel te nemen aan de cliëntenraad van DOPPA zorg. Kom solliciteren en stuur uw motivatiebrief naar sollicitaties@doppazorg.nl

Governancecode

In 2017 is de nieuwe Governancecode uitgekomen. DOPPA zorg werkt volgens deze code. Zowel voor de Raad van Bestuur als voor de Raad van Commissarissen zijn reglementen vastgesteld, waarin de werkwijze, taken en bevoegdheden en de wijze van besluitvorming zijn vastgelegd.

Bel mij terug

×