Hoe zit onze organisatie in elkaar?

Veelgestelde vragen

DOPPA zorg is een kleinschalige instelling met een platte organisatiestructuur. Wij vinden het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt en daarom houden we de communicatielijnen graag kort.

Raad van Bestuur

DOPPA zorg kent een eenhoofdig Raad van Bestuur. Het bestuur geeft samen met het managementteam leiding aan de organisatie als geheel. In de uitvoering vormen medewerkers meerdere multidisciplinaire kernteams. Zowel leidinggevenden als zorgverleners worden administratief ondersteund door het team secretariaat.

Managementteam

Het managementteam wordt gevormd door de bestuurder en de leidinggevende manager extramurale zorg. Het managementteam raadpleegt voor haar overleggen zowel interne als externe professionals zoals kwaliteitsfunctionaris, boekhouder of accountant.

Zorg en kwaliteit

Binnen DOPPA zorg is een kwaliteitsteam, dat geleid wordt door een gz-psycholoog en een psychiater. Zij waarborgen in samenwerking met collega’s dat de kwaliteit van onze zorgverlening wordt gemonitord en dat de deskundigheid van personeel continu op peil wordt gehouden.

Raad van Commissarissen

DOPPA zorg heeft een Raad van Commissarissen die uit drie leden bestaat en als voornaamste taak heeft toezicht te houden op het besturen door het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en het bestuur met raad terzijde te staan.

Cliëntenraad

DOPPA zorg heeft een cliëntenraad die als voornaamste taak heeft om de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. De cliëntenraad bestaat uit minimaal drie leden en zij inventariseren regelmatig de wensen en meningen van cliënten.

Governancecode

In 2017 is de nieuwe Governancecode uitgekomen. DOPPA zorg werkt volgens deze code. Zowel voor de Raad van Bestuur als voor de Raad van Commissarissen zijn reglementen vastgesteld, waarin de werkwijze, taken en bevoegdheden en de wijze van besluitvorming zijn vastgelegd.

Wil je meer weten
of wil je een afspraak?

Heb je een vraag?

Vind je antwoord bij de veelgestelde vragen.

Bekijk hier de veelgestelde vragen

Bel mij terug

×