over DOPPA zorg en het team

Informatie die van belang is voor verwijzers

Veelgestelde vragen

DOPPA zorg is een instelling voor ambulante GGZ. Dat betekent dat onze dienstverlening op consultbasis wordt verleend. Onze behandelaren zijn werkzaam op werkdagen tijdens kantooruren. Zowel de face-to-face gesprekken als de consulten middels beeldbellen worden op afspraak ingepland.

Ambulante GGZ

DOPPA zorg biedt als ambulante GGZ organisatie géén crisisopvang voor mensen die in acute psychiatrische nood verkeren, geen dagopvang/dagbehandeling of mogelijkheden voor klinische opname. Mocht zich een crisissituatie voordoen, dan adviseren wij contact op te nemen met de huisarts, huisartsenpost of politie. Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via één van deze instanties. Kijk voor meer uitleg op Regelhulp.

Kind en jeugd

DOPPA zorg levert als gecontracteerde aanbieder van alle gemeentes in Twente GBGGZ en SGGZ aan jeugdigen tot 18 jaar. Zowel de wijkcoach en zorgconsulent van de gemeente als de huisarts, jeugdarts en medisch specialist kunnen naar ons verwijzen. Dit kan gaan om vragen met betrekking tot diagnostiek, behandeling en/of begeleiding. Wij bieden hulp aan het kind, de jongere en hun ouders. Tevens begeleiden wij gezinssystemen en geven wij relatietherapie waar nodig. De gemeente bepaalt uiteindelijk of de hulpvraag wordt gezien als verzekerde zorg of niet verzekerde zorg. Ook is het mogelijk dat de arts of specialist eerst verwijst naar de gemeente, waar in overleg met de patiënt c.q. cliënt de juiste hulpverlener en het juiste hulpverleningstraject kan worden gekozen.

Volwassenen en ouderen

Voor volwassenen vanaf 18 jaar bieden wij GBGGZ en SGGZ. Hiervoor geldt dat de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kan zorgen voor een verwijzing. Als er sprake is van een vermoeden van DSM 5 problematiek, die volgens zorgverzekeraars valt onder verzekerde zorg, en het zorgplafond van de betreffende verzekeraar is nog niet bereikt dan krijgt de cliënt de zorg vergoed. Indien er geen sprake is van DSM 5 problematiek, dan komen de kosten voor rekening van de cliënt.

Verwijsbrief

Voor huisartsen, bedrijfsartsen, jeugdartsen en specialisten is het belangrijk om te weten dat de verwijsbrief aan bepaalde eisen moet voldoen. Zowel de gemeentes als de zorgverzekeraars verwachten minimaal de volgende items op een verwijsbrief: correcte datum, AGB-code, aanduiding GBGGZ of SGGZ, omschrijving van de problematiek en de reden van verwijzing.

Zorgdomein

Via Zorgdomein is het mogelijk om een verwijzing te doen. Verwijzers die zijn aangesloten kunnen heel makkelijk gegevens uit het eigen dossier plaatsen in de verwijsbrief.

Wil je meer weten
of wil je een afspraak?

Heb je een vraag?

Vind je antwoord bij de veelgestelde vragen.

Bekijk hier de veelgestelde vragen

Bel mij terug

×