Open sollicitatie sturen naar DOPPA zorg

Certificering en meer

Veelgestelde vragen

Onze behandelaren staan geregistreerd in het SKJ-register en het BIG-register. Verder zorgen wij voor de nodige bij- en nascholing voor onze medewerkers, waaronder ook supervisie en intervisie. 

Beroepsverenigingen

DOPPA zorg is een organisatie voor ambulante GGZ. Wij bieden psychologische zorg aan kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, gezinnen en andere systemen. Wij hebben veel kennis en expertise binnen ons team en we doen er alles aan om onze deskundigheid op peil te houden. Daarvoor zijn onze behandelaren aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen.

 

ISO 9001

Sinds september 2018 is DOPPA zorg ISO 9001 gecertificeerd. De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. DOPPA zorg voldoet aan deze internationale normen en wij streven dan ook continue naar verbetering van onze organisatie in het belang van onze cliënten.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Home/Faq

Naar de homepage van zorginstituutnederland.nl

Het kwaliteitsstatuut van DOPPA zorg lees je hier.

Het kwaliteitsstatuut van individuele behandelaars lees je hieronder:

Bel mij terug

×