Onze meest recente wachttijden

Aanmeldprocedure

DOPPA zorg is een kleinschalige instelling voor ambulante GGZ. Dat betekent dat onze dienstverlening op consultbasis wordt verleend. Zowel de face-to-face gesprekken als de consulten middels beeldbellen worden op afspraak ingepland. Wij bieden geen dagbehandeling, klinische opname of 24-uurs crisiszorg. Buiten kantoortijden dienen cliënten in nood zelf contact op te kunnen nemen met 112 of de huisartsenpost.

Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via de huisarts of diens vervanger. Kijk voor meer uitleg op https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/psychische-crisis

Een verwijzing van de huisarts betekent niet automatisch een toelating bij DOPPA zorg. Wij bekijken per aanmelding zorgvuldig of de betreffende cliënt en diens hulpvraag passen bij onze expertise. Middels een screening op basis van de aanmelding en verwijzing bepalen wij welke cliënten bij ons in behandeling kunnen worden genomen. Een kort telefonisch contact kan daar onderdeel van zijn.

Direct na ontvangst van de verwijsbrief plannen wij, bij voorkeur binnen 2 weken, een kort screeningsgesprek in. Aan de hand van deze informatie bepalen wij of de hulpvraag passend is binnen onze mogelijkheden en ons zorgaanbod. De wachttijden proberen we zo kort mogelijk te houden en variëren per zorgaanbod en per locatie. Ze zijn derhalve bedoeld als richtlijn. De wachttijden voor kind en jeugd hangen mede af van de periode die de gemeente nodig heeft om een beschikking af te geven.

Kind en jeugd

De eerste afspraak voor een intakegesprek voor jeugdigen wordt afhankelijk van de ruimte in agenda’s van de behandelaren en die van de cliënt, de wensen van de cliënt met betrekking tot locatie, de (specialistische) hulpvraag en de tijd die het kost om de verwijsbrief, de behandelovereenkomst en een eventuele instemmingsverklaring (voor cliënten tot en met 17 jaar) bij het secretariaat in te leveren ingepland. Dit betekent dat wij contact opnemen voor het maken van een eerste afspraak, zodra alle benodigde papieren door ons zijn ontvangen, de cliënt aan de beurt is en de beschikking door de gemeente is afgegeven. Na het intakegesprek worden direct vervolgafspraken ingepland voor behandeling en/of diagnostiek. 

Enschede Kind en jeugd

  • Behandeling: 4 – 5 maanden
  • Diagnostiek: 4 – 5 maanden

Oldenzaal Kind en jeugd

  • Behandeling: 4 maanden
  • Diagnostiek: 4 maanden

Almelo Kind en jeugd

  • Behandeling: 4-5 maanden
  • Diagnostiek: 3-4 maanden

Alle locaties Gezinsbehandeling 

  • 5 tot 6 maanden

 

Let op: De wachttijden zijn slechts een inschatting. Aanmeldingen met een meer gespecialiseerde/ complexe hulpvraag hebben (soms) een langere wachttijd. Het gaat vaak om aanmeldingen waarbij er een hulpvraag is naar EMDR of bijvoorbeeld schematherapie.

 

Direct na ontvangst van de verwijsbrief plannen wij, bij voorkeur binnen 2 weken, een kort screeningsgesprek in. Aan de hand van deze informatie bepalen wij of de hulpvraag passend is binnen onze mogelijkheden en ons zorgaanbod. De wachttijden proberen we zo kort mogelijk te houden en variëren per zorgaanbod en per locatie. Ze zijn derhalve bedoeld als richtlijn.

Volwassenen

Na het screeningsgesprek en het aanleveren van de verwijsbrief en behandelovereenkomst, wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst. De eerste afspraak voor een intakegesprek voor volwassenen kan in geval van verzekerde zorg, afhankelijk van de ruimte in de agenda’s van de behandelaren en die van de cliënt, de wensen van de cliënt met betrekking tot locatie worden ingepland. Vervolgafspraken worden na de intake direct door gepland.

In het geval van een aanmelding van ‘niet vergoede zorg’ waarbij de cliënt de consulten zelf betaalt is het van belang dat de cliënt voldoet aan de inclusie criteria van DOPPA zorg. Zodra alle benodigde documenten ontvangen zijn en de cliënt aan de beurt is (o.b.v. de huidige wachttijden), zal er een eerste intakegesprek gepland worden. Het vervolgtraject c.q. de behandeling kan direct na de intake worden gestart en wordt in overleg met de cliënt gepland.

Alle locaties Volwassenen 

  • Helaas hebben wij een tijdelijke aanmeldstop voor volwassenen, dit vanwege personeelstekort.

Liever direct contact?
Bel of mail ons gerust

Bel mij terug

×