Onze meest recente wachttijden

Aanmeldprocedure

Direct na ontvangst van de verwijsbrief plannen wij, bij voorkeur binnen 2 weken, een telefonische screening in. Aan de hand van deze informatie bepalen wij of de hulpvraag passend is binnen onze mogelijkheden en ons zorgaanbod. De wachttijden proberen we zo kort mogelijk te houden en varieert per zorgaanbod en per locatie.

Hieronder staan als indicator de verschillende wachttijden per vestiging en per discipline. Soms is er sprake van een meer specialistische hulpvraag en dan kunnen de wachttijden enigszins afwijken. Ze zijn derhalve bedoeld als richtlijn. De wachttijden voor kind en jeugd hangen mede af van de periode die de gemeente nodig heeft om een beschikking af te geven.

Kind en jeugd

De eerste afspraak voor een intakegesprek voor jeugdigen wordt afhankelijk van de ruimte in agenda’s van de behandelaren en die van de cliënt, de wensen van de cliënt met betrekking tot locatie, de (specialistische) hulpvraag en de tijd die het kost om de verwijsbrief, de behandelovereenkomst en een eventuele instemmingsverklaring (voor cliënten tot en met 17 jaar) bij het secretariaat in te leveren ingepland. Dit betekent dat wij contact opnemen voor het maken van een eerste afspraak, zodra alle benodigde papieren door ons zijn ontvangen, de cliënt aan de beurt is en de beschikking door de gemeente is afgegeven. Na het intakegesprek worden direct vervolgafspraken ingepland voor behandeling en/of diagnostiek. 

Enschede Jeugd

  • Behandeling: 3 maanden
  • Diagnostiek: 4 maanden

Oldenzaal Jeugd

  • Behandeling: 2 tot 3 maanden
  • Diagnostiek: 3 tot 4 maanden

Almelo Jeugd

  • Behandeling: geen wachttijd
  • Diagnostiek: 1 tot 2 maanden

Alle locaties Gezinsbehandeling 

  • 6 tot 8 maanden

Volwassenen en ouderen

Na het screeningsgesprek en het aanleveren van de verwijsbrief en behandelovereenkomst, wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst. De eerste afspraak voor een intakegesprek voor volwassenen kan in geval van verzekerde zorg, afhankelijk van de ruimte in de agenda’s van de behandelaren en die van de cliënt, de wensen van de cliënt met betrekking tot locatie worden ingepland. Vervolgafspraken worden na de intake direct door gepland.

In het geval van een aanmelding van ‘niet vergoede zorg’ waarbij de cliënt de consulten zelf betaalt is het van belang dat de cliënt voldoet aan de inclusie criteria van DOPPA zorg. Zodra alle benodigde papieren ontvangen zijn en de cliënt aan de beurt is (o.b.v. de huidige wachttijden), zal er een eerste intakegesprek gepland worden. Het vervolgtraject c.q. de behandeling kan direct na de intake worden gestart en wordt in overleg met de cliënt gepland.

Alle locaties Volwassenen 

  • minimaal 2 maanden

Wil je meer weten
of wil je een afspraak?

Bel mij terug

×