Onze meest recente wachttijden vindt u hier

Aanmeldprocedure

DOPPA zorg is een organisatie voor ambulante GGZ met kleinschalige kernteams per locatie. Dat betekent dat onze dienstverlening op consultbasis wordt verleend en zowel de face-to-face gesprekken als de digitale consulten op afspraak worden ingepland. Wij bieden derhalve geen dagbehandeling, klinische opname of 24-uurs-zorg.

Buiten kantoortijden dienen cliënten in nood zelf contact op te kunnen nemen met 112 of de huisartsenpost. Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via de huisarts of diens vervanger.

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/psychische-crisis

Een verwijzing van de huisarts betekent niet automatisch een toelating bij DOPPA zorg. Wij bekijken per aanmelding zorgvuldig of de betreffende cliënt en zorgvraag passen bij onze expertise. Middels een screening op basis van aanmelding en verwijzing bepalen wij welke cliënten bij ons in behandeling kunnen worden genomen. Een kort telefonisch contact kan daar onderdeel van zijn.

Kind en jeugd

Toegangstijd: de algemene toegangstijd tussen de aanmelding en het eerste screeningsmoment, om te bepalen of de zorgvraag van de jeugdige passend is bij ons zorgaanbod, ligt rond de 10 werkdagen. Het gaat hier om een initiële screening op basis van de verwijzing en het door u ingevulde aanmeldformulier om te bepalen of uw zorgvraag binnen onze inclusiecriteria valt.

Wachtlijst: nadat de zorgovereenkomst ondertekend is en door ons is ontvangen, wordt de naam van de jeugdige op de wachtlijst gezet. Op dat moment gaat de wachttijd in tot aan het intakegesprek. In deze periode zal er gekeken worden welke vorm van zorg het beste aansluit bij de zorgvraag van de jeugdige. Zodra de beschikking door de gemeente is afgegeven en de jeugdige aan de beurt is, wordt er een intakegesprek ingepland. Direct na het intakegesprek worden aansluitend de vervolgafspraken ingepland voor het gehele zorgtraject.

Hieronder vindt u de wachttijden tot aan het intakegesprek en het aantal wachtenden voor kind en jeugd per locatie.

Wachttijd Enschede 

 • Behandeling: 3 maanden
 • Diagnostiek:  2 maanden
 • Wachtenden: 29 cliënten

Wachttijd Oldenzaal 

 • Behandeling: 3 maanden
 • Diagnostiek:  2 maanden
 • Wachtenden: 17 cliënten

Wachttijd Almelo 

 • Behandeling: 3 maanden
 • Diagnostiek:  3 maanden
 • Wachtenden: 29 cliënten

Let op: deze wachttijden zijn slechts een inschatting. In de praktijk zullen de wachttijden variëren afhankelijk van het aantal aanmeldingen per maand en het aantal beschikbare zorgverleners per locatie.

Daarnaast hebben aanmeldingen met een meer gespecialiseerde of complexe zorgvraag soms een langere wachttijd dan meer voorkomende en minder complexe hulpvragen. Ook bij aanmeldingen waarbij er vraag is naar een specifieke vorm van therapie zoals EMDR of schematherapie kan de wachttijd langer zijn dan gemiddeld.

Verwijzing crisisdienst

Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via de huisarts of diens vervanger. Kijk voor meer uitleg op https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/psychische-crisis

 

Volwassenen

Toegangstijd: de algemene toegangstijd tussen de aanmelding en het eerste screeningsmoment, om te bepalen of uw zorgvraag passend is voor ons zorgaanbod, ligt rond de 20 werkdagen. Het gaat hier om een initiële screening op basis van de verwijzing en het door u ingevulde aanmeldformulier om te bepalen of uw zorgvraag binnen onze inclusiecriteria valt.

Wachtlijst: nadat de zorgovereenkomst ondertekend is en door ons is ontvangen, wordt uw naam op de wachtlijst gezet. Op dat moment gaat de wachttijd in tot aan het intakegesprek. In deze periode zal er gekeken worden welke vorm van zorg het beste aansluit bij uw zorgvraag. Zodra u aan de beurt bent, wordt er een intakegesprek ingepland. Direct na het intakegesprek worden aansluitend de vervolgafspraken ingepland voor het gehele zorgtraject.

Hieronder vindt u de wachttijden tot aan het intakegesprek en het aantal wachtenden voor volwassenen per locatie.

Wachttijd Enschede 

 • Behandeling/diagnostiek: 6 maanden
 • Wachtenden: 23 cliënten

Wachttijd Oldenzaal 

 • Behandeling/diagnostiek: 4 maanden
 • Wachtenden: 6 cliënten

Wachttijd Almelo 

 • Behandeling/diagnostiek: 5 maanden
 • Wachtenden: 10 cliënten

Let op: deze wachttijden zijn slechts een inschatting. In de praktijk zullen de wachttijden variëren afhankelijk van het aantal aanmeldingen per maand en het aantal beschikbare zorgverleners per locatie. Ook de contractvoorwaarden van de verschillende verzekeraars beïnvloeden de uiteindelijke wachttijd. https://www.doppazorg.nl/clienten/wordt-de-zorg-vergoed/

Daarnaast hebben aanmeldingen met een meer gespecialiseerde of complexe zorgvraag soms een langere wachttijd dan meer voorkomende en minder complexe hulpvragen. Ook bij aanmeldingen waarbij er vraag is naar een specifieke vorm van therapie zoals EMDR of schematherapie kan de wachttijd langer zijn dan gemiddeld.

Verwijzing crisisdienst

Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via de huisarts of diens vervanger. Kijk voor meer uitleg op https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/psychische-crisis

Bel mij terug

×