Psycholoog Hengelo

Wijze van aanmelding

Aanmelden

DOPPA zorg is een organisatie voor ambulante GGZ met kleinschalige kernteams per locatie. Dat betekent dat onze dienstverlening op consultbasis wordt verleend en zowel de face-to-face gesprekken als de digitale consulten op afspraak worden ingepland. Wij bieden derhalve geen dagbehandeling, klinische opname of 24-uurs-zorg.

Buiten kantoortijden dienen cliënten in nood zelf contact op te kunnen nemen met 112 of de huisartsenpost. Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via de huisarts of diens vervanger.

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/psychische-crisis

Een verwijzing van de huisarts betekent niet automatisch een toelating bij DOPPA zorg. Wij bekijken per aanmelding zorgvuldig of de betreffende cliënt en zorgvraag passen bij onze expertise. Middels een screening op basis van aanmelding en verwijzing bepalen wij welke cliënten bij ons in behandeling kunnen worden genomen. Een kort telefonisch contact kan daar onderdeel van zijn.

Kind en jeugd

De eerste stap is om contact met ons op te nemen. Dat kan via telefoon, e-mail,  het contactformulier of het aanmeldformulier op onze website. Mocht er rechtstreeks een verwijzing door huisarts, jeugdarts of andere medisch specialist dan wel door een wijkcoach van de gemeente bij ons terecht zijn gekomen, dan nemen wij het initiatief om contact op te nemen. Samen met de verwijzing dient het aanmeldformulier bij ons te worden ingeleverd. Dat kan per post of per mail.

Postadres: Lasondersingel 133, 7514 BP, Enschede
Mailadres: receptie@doppazorg.nl

Nadat het ingevulde aanmeldformulier en de verwijzing door ons zijn ontvangen, zal er gekeken worden of de zorgvraag van de jeugdige past binnen onze inclusiecriteria. Indien dat het geval is plannen wij een telefonisch screeningsgesprek in om te kijken welke vorm van zorg het beste aansluit.

Vervolgens vragen wij een beschikking aan bij de gemeente. Zodra de gemeente de beschikking heeft afgegeven, zullen wij contact opnemen voor het inplannen van een intakegesprek en kan het zorgtraject van start.

Verwijzing crisisdienst

Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via de huisarts of diens vervanger. Kijk voor meer uitleg op https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/psychische-crisis

Volwassenen 

De eerste stap is om contact met ons op te nemen. Dat kan via telefoon, e-mail, het contactformulier of het aanmeldformulier op onze website. Mocht er rechtstreeks een verwijzing door huisarts, bedrijfsarts of andere medisch specialist bij ons terecht zijn gekomen, dan nemen wij het initiatief om contact op te nemen.  Samen met de verwijzing dient het aanmeldformulier bij ons te worden ingeleverd. Dat kan per post of per mail.

Postadres: Lasondersingel 133, ,7514 BP, Enschede
Mailadres: receptie@doppazorg.nl

Nadat het ingevulde aanmeldformulier en de verwijzing door ons zijn ontvangen, zal er gekeken worden of uw zorgvraag past binnen onze inclusiecriteria. Indien dat het geval is plannen wij een telefonisch screeningsgesprek in om te kijken welke vorm van zorg het beste aansluit.

Op basis van deze informatie zullen wij contact opnemen voor het inplannen van een intakegesprek en kan het zorgtraject van start.

Wat is mindfulness

Verwijzing crisisdienst

Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via de huisarts of diens vervanger. Kijk voor meer uitleg op https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/psychische-crisis

Bel mij terug

×