psycho educatie

Wijze van aanmelding

Aanmelden

DOPPA zorg is een kleinschalige instelling voor ambulante GGZ. Dat betekent dat onze dienstverlening op consultbasis wordt verleend. Zowel de face-to-face gesprekken als de consulten middels beeldbellen worden op afspraak ingepland. Wij bieden geen dagbehandeling, klinische opname of 24-uurs crisiszorg. Buiten kantoortijden dienen cliënten in nood zelf contact op te kunnen nemen met 112 of de huisartsenpost.

Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via de huisarts of diens vervanger. Kijk voor meer uitleg op https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/psychische-crisis

Een verwijzing van de huisarts betekent niet automatisch een toelating bij DOPPA zorg. Wij bekijken per aanmelding zorgvuldig of de betreffende cliënt en diens hulpvraag passen bij onze expertise. Middels een screening op basis van de aanmelding en verwijzing bepalen wij welke cliënten bij ons in behandeling kunnen worden genomen. Een kort telefonisch contact kan daar onderdeel van zijn.

Kind en jeugd

De eerste stap is om contact met ons op te nemen. Dat kan via telefoon, e-mail of contactformulier op onze website. Mocht er rechtstreeks een verzoek door huisarts, jeugdarts of andere medisch specialist dan wel door een wijkcoach van de gemeente bij ons terecht zijn gekomen, dan nemen wij het initiatief om contact op te nemen. Wij zullen naar adresgegevens vragen en dan een aanmeldformulier toesturen, waarop kan worden aangeven wat de reden van aanmelding is. Samen met de verwijzing dient het aanmeldformulier bij ons te worden ingeleverd. Dat kan per post of per mail.

Postadres: Lasondersingel 166, 7514 BX, Enschede
Mailadres: receptie@doppazorg.nl

Nadat het ingevulde aanmeldformulier en de verwijzing door ons zijn ontvangen, zal er telefonisch een kort oriënterend gesprek worden ingepland. Op basis van dit eerste contactmoment maken wij een inschatting of wij de juiste zorg kunnen leveren.

Vervolgens vragen wij een beschikking aan bij de gemeente. Wanneer de gemeente de beschikking heeft afgegeven, zullen wij contact opnemen voor het inplannen van een intakegesprek.

Het intakegesprek is bedoeld om nauwkeurig te kunnen bepalen wat de hulpvraag is en of wij nog steeds de juiste hulpverlener zijn. Als dat zo is, dan sturen wij een behandelovereenkomst, een instemmingsverklaring en een toestemmingsverklaring toe. Zodra deze documenten ondertekend door ons zijn ontvangen, maken wij een cliëntdossier aan.

Wij nemen opnieuw contact op en in het daarna geplande gesprek zal het behandelplan of het diagnostiekplan worden besproken. Dit plan dient te worden ondertekend en zal worden toegevoegd aan het cliëntdossier. Deze stap vormt het definitieve startsein voor het behandel- of diagnostiektraject.

Volwassenen 

De eerste stap is om contact met ons op te nemen. Dat kan via telefoon, e-mail of contactformulier op onze website. Mocht er rechtstreeks een verwijzing door huisarts, bedrijfsarts of andere medisch specialist bij ons terecht zijn gekomen, dan nemen wij het initiatief om contact op te nemen. Wij zullen naar adresgegevens vragen en dan een aanmeldformulier toesturen, waarop kan worden aangeven wat de reden van de aanmelding is. Samen met de verwijzing dient het aanmeldformulier bij ons te worden ingeleverd. Dat kan per post of per mail.

Postadres: Lasondersingel 166, ,7514 BX, Enschede
Mailadres: receptie@doppazorg.nl

Nadat het ingevulde aanmeldformulier en de verwijzing door ons zijn ontvangen, zal er telefonisch een kort oriënterend gesprek worden ingepland. Op basis van dit eerste contactmoment maken wij een inschatting of wij de juiste zorg kunnen leveren. Indien dat het geval is nemen wij contact op voor het inplannen van een intakegesprek.

Wat is mindfulness

Het intakegesprek is bedoeld om nauwkeurig te kunnen bepalen wat de hulpvraag is en of wij nog steeds de juiste hulpverlener zijn. Als dat zo is, dan sturen wij vervolgens een behandelovereenkomst en een toestemmingsverklaring toe. Zodra deze documenten ondertekend door ons zijn ontvangen, maken wij een cliëntdossier aan.

Wij nemen opnieuw contact op en in het daarna geplande gesprek zal het behandelplan of het diagnostiekplan worden besproken. Dit plan dient te worden ondertekend en zal worden toegevoegd aan het cliëntdossier. Deze stap vormt het definitieve startsein voor het behandel- of diagnostiektraject.

Liever direct contact?
Bel of mail ons gerust

Bel mij terug

×