Wat doen we wel en
Wat doen we niet

Veelgestelde vragen

Om zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden, heeft DOPPA zorg een aantal criteria beschreven, waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen. Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel en geen zorg kunnen bieden binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij inclusie en exclusie criteria. Bij de aanmelding of uit de kennismaking/intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen de ambulante GGZ-setting waarin wij zorg bieden.

We kunnen een breed aanbod leveren vanuit onder andere de volgende disciplines; orthopedagogen, psychologen, GZ-psychologen, EMDR therapeuten, cognitief gedragstherapeuten, psychomotorische therapeuten, systeemtherapeuten, spelpsychotherapeuten en gezinsbehandelaars.

Inclusie criteria – Wat doen we wel

Hieronder beschrijven we de criteria waarmee cliënten in aanmerking komen voor zorg door DOPPA zorg. Onze visie is om er zoveel mogelijk voor iedereen te kunnen zijn.
We bieden zorg aan cliënten van alle leeftijden met kleine en grotere hulpvragen. Onze expertise beslaat de zorg (diagnostiek, behandeling, ambulante begeleiding) bij psychische, emotionele of sociale problemen. Hieronder een opsomming van gebieden waarop hulpvragen o.a. gericht kunnen zijn:

Zelfbeeldproblematiek
Ontwikkelingsproblemen
AD(H)D/ gedragsproblemen
Autisme
Angst/ Paniek/ Dwang
Stemming (/Depressie)
Hechting/ Trauma
Leerproblematiek
Persoonlijkheidsproblematiek, milde klachten
Systeemproblematiek (gezinsinteractie/echtscheiding/Kopp)

Exclusie criteria – Wat doen we niet

Hieronder beschrijven we de criteria van cliënten waaraan we niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. Ons kader wordt voornamelijk bepaald vanuit het feit dat we een ambulante setting zijn, waarin geen beschikbaarheid is van een crisisdienst. We werken op afspraakbasis en zijn bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren.

Cliënten die (ernstig) suïcidaal of crisisgevoelig zijn. Er is bij ons geen mogelijkheid voor crisiszorg.

Cliënten die actuele psychiatrische problematiek hebben en ook psychiatrische consultatie vereisen, zoals onder andere psychose, schizofrenie en waanstoornis. Ook ernstige automutilatie, zelfbeschadiging, is een exclusiecriterium.

Cliënten waarbij sprake is van stoornissen in of door het gebruik van middelen zoals alcohol en drugs.

Cliënten die op verschillende levensgebieden een grote zorgvraag hebben. We hebben geen mogelijkheid tot dagbehandeling ofwel klinische opnames.

Cliënten met fors risicovol en grensoverschrijdend gedrag.

Cliënten met forse klachten vanuit persoonlijkheidsproblematiek. Dit wordt per aanmelding bekeken.

Gezinssystemen waarbij sprake is van actuele onveiligheid.

Cliënten met forse motivatieproblemen.

Er zijn andere organisaties beter uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen. Indien nodig kunnen we meedenken waar de zorgvraag beter zou passen.

Wil je meer weten
of wil je een afspraak?

Heb je een vraag?

Vind je antwoord bij de veelgestelde vragen.

Bekijk hier de veelgestelde vragen

Bel mij terug

×