Wat doen we wel en
Wat doen we niet

Veelgestelde vragen

DOPPA zorg is een kleinschalige instelling voor ambulante GGZ. Dat betekent dat onze dienstverlening op consultbasis wordt verleend. Zowel de face-to-face gesprekken als de consulten middels beeldbellen worden op afspraak ingepland. Wij bieden geen dagbehandeling, klinische opname of 24-uurs crisiszorg. Buiten kantoortijden dienen cliënten in nood zelf contact op te kunnen nemen met 112 of de huisartsenpost.

Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via de huisarts of diens vervanger. Kijk voor meer uitleg op https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/psychische-crisis

Een verwijzing van de huisarts betekent niet automatisch een toelating bij DOPPA zorg. Wij bekijken per aanmelding zorgvuldig of de betreffende cliënt en diens hulpvraag passen bij onze expertise. Middels een screening op basis van de aanmelding en verwijzing bepalen wij welke cliënten bij ons in behandeling kunnen worden genomen. Een kort telefonisch contact kan daar onderdeel van zijn.

Inclusie criteria – Wat doen we wel

Hieronder beschrijven we de criteria waarmee cliënten in aanmerking komen voor zorg door DOPPA zorg. Onze visie is om er zoveel mogelijk voor iedereen te kunnen zijn.
We bieden zorg aan cliënten van alle leeftijden met kleine en grotere hulpvragen. Onze expertise beslaat de zorg, in de vorm van diagnostiek, behandeling, ambulante begeleiding en ondersteuning, bij psychische, emotionele of sociale problemen. Hieronder een opsomming van gebieden waarop hulpvragen o.a. gericht kunnen zijn:

 • Zelfbeeldproblematiek
 • Ontwikkelingsproblemen
 • AD(H)D/ gedragsproblemen
 • Autisme
 • Angst/ Paniek/ Dwang
 • Stemming (/Depressie)
 • Hechting/ Trauma
 • Leerproblematiek
 • Persoonlijkheidsproblematiek, milde klachten
 • Systeemproblematiek (gezinsinteractie/echtscheiding/Kopp)

Exclusie criteria – Wat doen we niet

Hieronder beschrijven we de criteria van cliënten waaraan we niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. Ons kader wordt voornamelijk bepaald door het feit dat we werkzaam zijn binnen een ambulante setting, waarin geen beschikbaarheid is van een crisisdienst. We werken op afspraakbasis en zijn bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren.

 • Cliënten die ernstig suïcidaal of crisisgevoelig zijn. Er is bij ons geen mogelijkheid voor crisiszorg.
 • Cliënten die actuele psychiatrische problematiek hebben en ook psychiatrische consultatie vereisen, zoals onder andere psychose, schizofrenie en waanstoornis. Ook ernstige automutilatie, zelfbeschadiging, is een exclusiecriterium.
 • Cliënten waarbij sprake is van stoornissen in of door het gebruik van middelen zoals alcohol en drugs en andere ernstige verslavingsproblematiek.
 • Cliënten die op verschillende levensgebieden een grote zorgvraag hebben. We hebben geen mogelijkheid tot dagbehandeling ofwel klinische opnames.
 • Cliënten met fors risicovol en grensoverschrijdend gedrag.
 • Cliënten met forse klachten vanuit persoonlijkheidsproblematiek. Dit wordt per aanmelding bekeken.
 • Gezinssystemen waarbij sprake is van actuele onveiligheid.
 • Cliënten met forse motivatieproblemen.
 • Cliënten met eetstoornissen, neurocognitieve stoornissen, conversie-, nagebootste en pijnstoornissen kunnen niet worden behandeld.

Er zijn andere organisaties beter uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen. Indien nodig kunnen we meedenken waar de zorgvraag beter zou passen.

Liever direct contact?
Bel of mail ons gerust

Bel mij terug

×