Psychotherapie enschede

Wat doen we wel
Wat doen we niet

Wordt de zorg vergoed?

DOPPA zorg is een organisatie voor ambulante GGZ met kleinschalige kernteams per locatie. Dat betekent dat onze dienstverlening op consultbasis wordt verleend en zowel de face-to-face gesprekken als de digitale consulten op afspraak worden ingepland. Wij bieden derhalve geen dagbehandeling, klinische opname of 24-uurs-zorg.

Buiten kantoortijden dienen cliënten in nood zelf contact op te kunnen nemen met 112 of de huisartsenpost. Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via de huisarts of diens vervanger.

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/psychische-crisis

Een verwijzing van de huisarts betekent niet automatisch een toelating bij DOPPA zorg. Wij bekijken per aanmelding zorgvuldig of de betreffende cliënt en zorgvraag passen bij onze expertise. Middels een screening op basis van aanmelding en verwijzing bepalen wij welke cliënten bij ons in behandeling kunnen worden genomen. Een kort telefonisch contact kan daar onderdeel van zijn.

Inclusie criteria – Wat doen we wel

Hieronder beschrijven we de criteria waarmee cliënten in aanmerking komen voor zorg door DOPPA zorg. Onze visie is om er zoveel mogelijk voor iedereen te kunnen zijn.
We bieden zorg aan cliënten van alle leeftijden met kleine en grotere hulpvragen. Onderstaande inclusiecriteria hangen samen met de zorgpaden die we binnen onze organisatie hebben ontwikkeld.

Naast de psychiatrische stoornissen die in onze zorgpaden zijn beschreven bieden wij zorg voor bijkomende problematieken zoals:

 • Zelfbeeld- en identiteitsproblematiek
 • Ontwikkelingsproblematiek
 • Leerstoornissen
 • Psychosomatiek
 • Etcetera

Exclusie criteria – Wat doen we niet

Hieronder beschrijven we de criteria van cliënten waaraan we niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. Ons kader wordt voornamelijk bepaald door het feit dat we werkzaam zijn binnen een ambulante setting, waarin geen beschikbaarheid is van een crisisdienst of klinische opname. Het is de zorgzwaarte, niet de problematiek, die bepaalt of een cliënt wel of niet door ons kan worden geholpen. Milde problematieken vallen binnen onze inclusiecriteria.

 • Cliënten die ernstig suïcidaal of crisisgevoelig zijn.
 • Cliënten die actuele en acute psychiatrische problematiek hebben en ook psychiatrische consultatie vereisen, zoals onder andere bij psychose, schizofrenie en waanstoornis. Ook ernstige automutilatie, zelfbeschadiging, is een exclusiecriterium.
 • Cliënten waarbij sprake is van stoornissen in of door het gebruik van middelen en andere ernstige verslavingsproblematiek.
 • Cliënten met fors risicovol en grensoverschrijdend gedrag of met forse motivatieproblemen.
 • Cliënten met forse klachten vanuit persoonlijkheidsproblematiek.
 • Cliënten met een leefsituatie waarbij sprake is van actuele en acute onveiligheid.
 • Cliënten met ernstige eetstoornissen.

Er zijn andere organisaties beter uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen. Indien nodig kunnen we meedenken waar de zorgvraag beter zou passen.

Bel mij terug

×