Psycholoog Vriezenveen

Uitleg over vergoedingsmogelijkheden

Inclusie en exclusie criteria

DOPPA zorg is een organisatie voor ambulante GGZ met kleinschalige kernteams per locatie. Dat betekent dat onze dienstverlening op consultbasis wordt verleend en zowel de face-to-face gesprekken als de digitale consulten op afspraak worden ingepland. Wij bieden derhalve geen dagbehandeling, klinische opname of 24-uurs-zorg.

Buiten kantoortijden dienen cliënten in nood zelf contact op te kunnen nemen met 112 of de huisartsenpost. Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via de huisarts of diens vervanger.

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/psychische-crisis

Een verwijzing van de huisarts betekent niet automatisch een toelating bij DOPPA zorg. Wij bekijken per aanmelding zorgvuldig of de betreffende cliënt en zorgvraag passen bij onze expertise. Middels een screening op basis van aanmelding en verwijzing bepalen wij welke cliënten bij ons in behandeling kunnen worden genomen. Een kort telefonisch contact kan daar onderdeel van zijn.

Vergoede zorg voor volwassenen vanuit de Zorgverzekeringswet 

Hieronder ziet u een overzicht van zorgverzekeraars waarmee wij wel of geen contract hebben en of er eventueel sprake is van een intakestop.

Verzekeraars met zorgplafond/zorgbudget 

  • Menzis > intakestop
  • Zilveren Kruis
  • VGZ
  • ASR

Verzekeraars zonder zorgplafond/zorgbudget

  • DSW
  • ENO
  • ONVZ
  • Zorg en Zekerheid
  • Caresq

Verzekeraar zonder contract met DOPPA zorg

  • CZ > intakestop

Wachtlijst en wachttijd

Het maximum aantal cliënten dat in zorg kan worden genomen is gekoppeld aan de zorgbudgetten en andere contractvoorwaarden van de zorgverzekeraars. Deze factoren, in combinatie met het aantal beschikbare behandelaars bij DOPPA zorg en aanvullende wensen van u als cliënt, bepalen de uiteindelijke wachttijd.

Niet vergoede zorg

Niet alle DSM 5 classificaties, ofwel psychische stoornissen, worden door de verzekeraars vergoed. Via onderstaande link is hier meer over te lezen.

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2018/07/10/uitleg-aanspraken-geneeskundige-ggz-op-basis-van-dsm-5-classificatie

Eigen risico

Volwassenen kunnen bij ons terecht met een verwijsbrief van de huisarts/medisch specialist voor vergoede zorg. Let op dat het eigen risico van € 385,- altijd in rekening wordt gebracht door de zorgverzekeraar. Dit betekent dat als u als cliënt of wij als zorgaanbieder  na 1 of 2 gesprekken tot de conclusie komen dat er geen zorgtraject kan worden gestart, de verzekeraar direct het factuurbedrag zal verrekenen met het eigen risico.

Monodisciplinaire zorg multidisciplinaire zorg

Vergoeding vanuit het Zorgprestatiemodel is mogelijk voor cliënten vanaf 18 jaar voor zowel generalistische basis GGZ als voor specialistische GGZ. Bij beide vormen kan zowel monodisciplinair als multidisciplinair worden behandeld. Een toelichting op deze settingen is via onderstaande link na te zien.

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_659073_22/

Vergoede zorg voor kind en jeugd vanuit de Jeugdwet

Kinderen en jongeren met een psychische hulpvraag kunnen bij ons terecht met een verwijsbrief van de huisarts/jeugdarts en/of een beschikking van de gemeente. De kosten worden volledig door de gemeente vergoed.

Vergoeding vanuit de gemeente is mogelijk voor cliënten tot en met 17 jaar voor zowel generalistische basis GGZ als voor specialistische GGZ. Bij beide vormen kan zowel monodisciplinair als multidisciplinair worden behandeld.

Wachtlijst en wachttijd

Er is geen maximum qua aantal jeugdigen dat in zorg kan worden genomen. De tijd die tussen het opsturen van de zorgovereenkomst aan ouders en/of jeugdige en het door ons ontvangen ondertekende exemplaar daarvan zit is van invloed op de wachttijd. In combinatie met het aantal beschikbare behandelaars bij DOPPA zorg en aanvullende wensen van u als cliënt, bepalen deze factoren de uiteindelijke wachttijd.

Samen Twente

Onderstaande link leidt naar de website van de veertien gezamenlijke Twentse gemeenten.

www.samen14.nl

Eigen risico

Voor jeugd GGZ is er géén sprake van een eigen risico, zoals dat in de GGZ voor volwassenen wel het geval is.

Bel mij terug

×