Psycholoog Vriezenveen

Uitleg over vergoedingsmogelijkheden

Inclusie en exclusie criteria

DOPPA zorg is een organisatie voor ambulante GGZ met kleinschalige kernteams per locatie. Dat betekent dat onze dienstverlening op consultbasis wordt verleend en zowel de face-to-face gesprekken als de digitale consulten op afspraak worden ingepland. Wij bieden derhalve geen dagbehandeling, klinische opname of 24-uurs-zorg.

Buiten kantoortijden dienen cliënten in nood zelf contact op te kunnen nemen met 112 of de huisartsenpost. Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via de huisarts of diens vervanger.

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/psychische-crisis

Een verwijzing van de huisarts betekent niet automatisch een toelating bij DOPPA zorg. Wij bekijken per aanmelding zorgvuldig of de betreffende cliënt en zorgvraag passen bij onze expertise. Middels een screening op basis van aanmelding en verwijzing bepalen wij welke cliënten bij ons in behandeling kunnen worden genomen. Een kort telefonisch contact kan daar onderdeel van zijn.

Vergoede zorg voor volwassenen vanuit de Zorgverzekeringswet 

Helaas hebben wij een intakestop voor volwassenen. Vanwege landelijke wijzigingen in de wet- en regelgeving is het momenteel onduidelijk hoeveel ruimte er zal zijn voor het aannemen van nieuwe cliënten. Wij verwachten eind 2023 duidelijkheid hierover te kunnen geven.

Niet alle DSM 5 classificaties, ofwel psychische stoornissen, worden door de verzekeraars vergoed. Via onderstaande link is hier meer over te lezen.

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2018/07/10/uitleg-aanspraken-geneeskundige-ggz-op-basis-van-dsm-5-classificatie

Volwassenen kunnen bij ons terecht met een verwijsbrief van de huisarts/medisch specialist voor vergoede zorg. Let op dat het eigen risico van € 385,- altijd in rekening wordt gebracht door de zorgverzekeraar. Dit betekent dat als u als cliënt of wij als zorgaanbieder  na 1 of 2 gesprekken tot de conclusie komen dat er geen zorgtraject kan worden gestart, de verzekeraar direct het factuurbedrag zal verrekenen met het eigen risico.

Vergoeding vanuit het Zorgprestatiemodel is mogelijk voor cliënten vanaf 18 jaar voor zowel generalistische basis GGZ als voor specialistische GGZ. Bij beide vormen kan zowel monodisciplinair als multidisciplinair worden behandeld. Een toelichting op deze settings is via onderstaande link na te zien.

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_659073_22/

De verwijzende specialist is verantwoordelijk voor de verplichte verwijsbrief, die gebaseerd is op DSM 5 diagnostiek, risico en ernst van de situatie. Het maximum aantal cliënten dat kan worden aangenomen is gekoppeld aan de zorgplafonds die door zorgverzekeraars worden gehanteerd.

Verzekeraars

Met de volgende verzekeraars, en hun labels, hebben wij in 2024 een zorgcontract afgesloten.

  • Menzis
  • ONVZ
  • VGZ
  • Zilveren Kruis
  • Zorg en Zekerheid
  • ENO
  • ASR
  • DSW
  • Caresq

Vergoede zorg voor kind en jeugd vanuit de Jeugdwet

Alle problematieken die beschreven staan op onderstaande pagina worden voor jeugdigen tot 18 jaar door de gemeente vergoed. Dit overzicht is niet compleet, maar bevat wel de meest voorkomende hulpvragen in onze organisatie.

https://www.doppazorg.nl/problematieken/

Kinderen en jongeren met een psychische hulpvraag kunnen bij ons terecht met een verwijsbrief van de huisarts/jeugdarts of een beschikking van de gemeente. De kosten worden volledig door de gemeente vergoed.

Vergoeding vanuit de gemeente is mogelijk voor cliënten tot en met 17 jaar voor zowel generalistische basis GGZ als voor specialistische GGZ. Bij beide vormen kan zowel monodisciplinair als multidisciplinair worden behandeld.

Onderstaande link leidt naar de website van de veertien gezamenlijke Twentse gemeenten.

www.samen14.nl

Liever direct contact?
Bel of mail ons gerust

Bel mij terug

×