Uitleg over vergoedingsmogelijkheden

Veelgestelde vragen

DOPPA zorg is een kleinschalige instelling voor ambulante GGZ. Dat betekent dat onze dienstverlening op consultbasis wordt verleend. Zowel de face-to-face gesprekken als de consulten middels beeldbellen worden op afspraak ingepland. Wij bieden geen dagbehandeling, klinische opname of 24-uurs crisiszorg. Buiten kantoortijden dienen cliënten in nood zelf contact op te kunnen nemen met 112 of de huisartsenpost.

Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via de huisarts of diens vervanger. Kijk voor meer uitleg op https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/psychische-crisis

Een verwijzing van de huisarts betekent niet automatisch een toelating bij DOPPA zorg. Wij bekijken per aanmelding zorgvuldig of de betreffende cliënt en diens hulpvraag passen bij onze expertise. Middels een screening op basis van de aanmelding en verwijzing bepalen wij welke cliënten bij ons in behandeling kunnen worden genomen. Een kort telefonisch contact kan daar onderdeel van zijn.

Vergoede zorg voor volwassenen vanuit de Zorgverzekeringswet 

Volwassenen bij wie hun klachten samenhangen met een DSM-5 psychiatrische stoornis kunnen bij ons terecht met een verwijsbrief van de huisarts/medisch specialist. Deze vergoede zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Let op dat het eigen risico van € 385,- altijd in rekening wordt gebracht door de zorgverzekeraar. Dit betekent dat als u als cliënt of wij als zorgaanbieder  na 1 of 2 gesprekken tot de conclusie komt dat er geen behandeltraject zal worden gestart, de verzekeraar direct het factuurbedrag zal verrekenen met het eigen risico.

Mocht het zo zijn dat de klachten en problemen niet veroorzaakt worden door een DSM-5 psychiatrische stoornis die door de zorgverzekeraar wordt vergoed, dan is er sprake van zogeheten niet vergoede zorg. Deze vorm van zorg, zoals relatietherapie, stress gerelateerde klachten of werk gerelateerde klachten wordt niet vergoed en dient dus door de cliënt zelf te worden betaald.

Vergoeding vanuit de Generalistische Basis GGZ is mogelijk vanuit de basisverzekering voor cliënten vanaf 18 jaar. De (huis)arts is verantwoordelijk voor de verplichte verwijsbrief, die gebaseerd is op DSM 5 diagnostiek, risico en ernst van de situatie. Het maximum aantal cliënten dat kan worden aangenomen is gekoppeld aan de zorgplafonds van verzekeraars waarmee wij een contract hebben. Behandeltrajecten worden gezamenlijk uitgevoerd door medebehandelaars en regiebehandelaars.

Wat als het nog niet duidelijk is of en welke psychologische zorg nodig is?

Mocht het nog niet helder zijn of hulp echt nodig is en of wij wel de juiste organisatie zijn, dan bieden wij een adviesgesprek van 30 minuten aan. Wij maken dan nog geen cliëntdossier aan en na dit adviesgesprek kan er definitief worden gekozen of er wel of geen zorgtraject wordt gestart. Het adviesgesprek heeft als doel te achterhalen wat de hulpvraag is, of psychologische zorg zinvol is en of deze zorg door ons kan worden verleend.

 • Adviesgesprek van 30 minuten om tot een goede keuze uit ons zorgaanbod komen |€ 20,- per gesprek

Vergoede zorg voor kind en jeugd vanuit de Jeugdwet

Kinderen en jongeren met een psychische hulpvraag kunnen bij ons terecht met een verwijsbrief van de huisarts/jeugdarts of een beschikking van de gemeente. De kosten worden volledig door de gemeente bekostigd.

Vergoeding vanuit de Gemeente geldt alleen voor cliënten tot en met 17 jaar voor Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ. Vanaf 2020 spreekt de gemeente over Ondersteuningsbehoeftes (behandeling) en wordt Diagnostiek apart geïndiceerd. Iedere gemeente hanteert eigen, individuele regels; zie www.samen14.nl

Niet vergoede psychologische zorg

Niet vergoede psychologische zorg betreft consulten, die door de cliënt zelf moeten worden betaald. Hierbij is alleen relatietherapie belast met 21% btw. De tarieven zijn inclusief indirecte tijd.

 • Consulten van 45 minuten | € 90,- per consult
 • Testonderzoek | € 90,- per uur
 • Groepsconsulten van 90 minuten | € 35,- per consult
 • Huisbezoek, waarbij reistijd apart wordt gefactureerd | € 90,- per uur
 • No show en te late afzegging, waarbij de gereserveerde tijd  van de behandelaar plus administratiekosten in rekening worden gebracht | € 45,- per afzegging
 • Groepstherapie en vaardigheidstraining, waaronder
  ‘Zelfbeeld voor volwassenen’ – ‘Zelfbeeld voor kinderen’ – ‘Sociale angst voor volwassenen’ – ‘Weerbaarheid voor kinderen’ –  ‘SOVA voor kinderen’ –  ‘VRIENDEN programma angst en somberheid voor kinderen’ –  ‘PAK AAN depressiviteit voor kinderen’
  | € kosten op aanvraag

De tarieven gelden ook voor het eerste gesprek c.q. intake c.q. kennismaking en voor het adviesgesprek.

Overige werkzaamheden, uitgevoerd in overleg met/op verzoek van de cliënt, zoals contact met de huisarts, bedrijfsarts of school of het schrijven van een brief of verslag, worden apart gefactureerd tegen een tarief van € 120,- per uur indien er sprake is van niet verzekerde zorg.

Ieder consult wordt gefactureerd op naam/namen van degene(n) voor wie het consult bestemd is en die aanwezig is/zijn.

Wij hanteren standaard een betalingstermijn van 14 dagen.

Liever direct contact?
Bel of mail ons gerust

Bel mij terug

×