over DOPPA zorg en het team

Wat vinden cliënten van ons?

Missie en visie

Ieder jaar wordt onze cliënttevredenheid gemeten met de CQ-index (Consumer Quality Index). Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst, ontworpen om vanuit cliëntperspectief de kwaliteit van onze zorg in kaart te brengen. De uitkomsten hiervan gebruiken wij om onze dienstverlening continu te kunnen verbeteren.

Er zijn binnen de CQ-index vijf schalen, te weten bejegening, samen beslissen, uitvoering behandeling, veiligheid en woon- en leefomstandigheden. Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals wachttijd, informatievoorziening, afspraken over de zorg, bereikbaarheid en deskundigheid.

Bejegening

Op de schaal van 1 tot 5 wordt de bejegening gewaardeerd met gemiddeld 4.9

Samen beslissen

Op de schaal van 1 tot 5 wordt samen beslissen gewaardeerd met gemiddeld 4,8

Uitvoering behandeling

Op de schaal van 1 tot 5 wordt uitvoering behandeling gewaardeerd met gemiddeld 4,6

Ervaring van een cliënt

Lees hier het ervaringsverhaal 

Uitkomsten

Het responspercentage van cliënten dat de vragenlijst heeft ingevuld varieert tussen de 35% en 45%. Wij versturen standaard na afsluiting van een behandeltraject de CQ-index vragenlijst toe en wij waarderen de moeite die cliënten nemen om deze in te vullen.

Het gemiddelde cijfer in het jaar 2023 is een 8,9.  In vergelijking met voorgaande periodes is het cijfer gestegen. Het landelijk gemiddelde is 8.0

 

Bel mij terug

×