Veelgestelde vragen

 • 1. Heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig?

  Voor het in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de monodisciplinaire of multidisciplinaire GGZ is een verwijsbrief verplicht. De huisarts of andere medisch specialist is verantwoordelijk voor het afgeven van een verwijsbrief op basis van DSM-5 diagnostiek, het risico en de ernst van de situatie. De behandelaar indiceert de duur van het traject. In geval van problematiek zonder (DSM-5) diagnose is een vergoeding niet mogelijk. Wel bent u dan natuurlijk van harte welkom bij onze organisatie. Voor jeugd tot en met 17 jaar is een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of een verwijzing door de gemeente vereist. Voor de exacte voorwaarden adviseren wij om contact op te nemen met de gemeente.

  Aanmeldprocedure

 • 2. Heb ik vrije keus in dag, locatie of behandelaar?

  U mag altijd een voorkeur uitspreken voor dag, tijd, locatie en behandelaar of zorgverlener. Wij zullen daar zoveel mogelijk rekening mee houden.

 • 3. Hebben jullie contracten met zorgverzekeraars?

  Met het merendeel van de zorgverzekeraars heeft DOPPA zorg contracten gesloten. Vraag naar de vergoedingsmogelijkheden bij onze receptie via 085 007 9000 of receptie@doppazorg.nl

 • 4. Heeft relatietherapie wel zin?

  Dit is een veel voorkomende vraag. Wij zien in de praktijk dat het altijd zin heeft om een gesprek met een therapeut aan te gaan om meer duidelijkheid in de situatie te krijgen waarin cliënten zich op dat moment bevinden. Er kunnen geen voorspellingen worden gedaan over het redden van de relatie, maar ons voornaamste doel is om u vooruit te helpen samen met uw partner of toch alleen. De keuze is aan u/jullie en de therapeut ondersteunt daarbij het proces.

   

 • 5. Hoe ernstig moeten mijn problemen zijn om me bij jullie organisatie aan te melden?

  De ernst van de klachten die u heeft zijn voor onze behandelaren van minder belang. Wij kijken altijd naar het totaalplaatje van de persoon die u bent, binnen de omstandigheden waarin u terecht bent gekomen en de klachten die je daarbij ervaart. Een intakegesprek speelt hierin een belangrijke rol omdat u dan uw verhaal kunt doen en de behandelaar kan uitleggen of en hoe u het beste kunt worden geholpen.

  Inclusie en exclusie criteria

 • 6. Hoe kan ik contact opnemen met jullie?

  Onze receptie is op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 085 007 9000 en per e-mail via receptie@doppazorg.nl

  Mocht u zich direct willen aanmelden, dan kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier op onze website.

  Aanmelden

   

 • 7. Hoe kan ik een afspraak annuleren of verzetten?

  Het verzetten van een afspraak is altijd mogelijk, mits dat op tijd gebeurt. Mocht u een afspraak willen afzeggen, dan verzoeken wij dat langer dan 24 uur van tevoren te doen. Indien de afspraak korter dan 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen.

  Wordt de zorg vergoed?

   

 • 8. Hoe kan ik jullie laten weten wat ik van de behandeling vind/vond?

  Wij horen graag van onze cliënten hoe onze dienstverlening wordt ervaren. Wij hebben een evaluatieformulier op onze website geplaatst die hiervoor gebruikt kan worden. Het ingevulde evaluatieformulier kan worden opgestuurd naar receptie@doppazorg.nl

  Cliënten

   

 • 9. Hoe lang duurt een consult?

  Een individueel consult duurt standaard 45 minuten. Een consult relatietherapie of gezinstherapie duurt standaard 60 minuten. Testonderzoek wordt over het algemeen in dagdelen ingepland. Ook zijn er mogelijkheden voor het inplannen van korte (telefonische) consulten.

 • 10. Hoe snel kan ik antwoord verwachten op mijn vraag of bericht?

  Dagelijks wordt door onze receptie de telefoon beantwoord en de e-mails gelezen. Wij streven ernaar om binnen 1 tot 2 werkdagen een antwoord of reactie te geven. Tijdens vakantieperiodes of afwezigheid in situaties van overmacht kan er enige vertraging optreden.

   

 • 11. Hoe vaak moeten wij met ons kind naar de praktijk komen voor het psychologisch onderzoek?

  Een deel van het psychologisch onderzoek wordt in onze praktijk afgenomen en daarvoor zal onze receptie of de behandelaar een afspraak maken. De duur van die afspraak kan variëren van 1 tot 4 uur. Indien gewenst kan het onderzoek ook worden verspreid over meerdere dagen. Een ander deel van het psychologisch onderzoek bestaat uit vragenlijsten die door ouders en/of het kind/de jongere en/of de leerkracht zullen worden ingevuld. Hiervoor is het niet noodzakelijk een afspraak te maken. Nadat alle tests zijn afgenomen, gescoord en in een verslag beschreven zijn, volgt er een adviesgesprek waarin de uitkomsten van het onderzoek zullen worden besproken.

  Diagnostiek

 • 12. Hoe weet ik of ik een psycholoog nodig heb?

  Op het moment dat u het gevoel heeft klem te zitten in je leven of u ervaart bepaalde klachten, lichamelijk of emotioneel, dan kunt u altijd vrijblijvend aankloppen bij het team van DOPPA zorg. De receptie zorgt ervoor dat u op korte termijn een eerste afspraak krijgt en de psycholoog kan aan het eind van het intakegesprek uitleggen hoe u het beste verder geholpen kan worden. Een gesprek met een psycholoog is nooit verspilde moeite, want er zal altijd meer duidelijkheid ontstaan over uw situatie.

 • 13. Hoe weet ik of ik EMDR therapie aan kan?

  Tijdens een EMDR sessie is het de bedoeling om niet verwerkte emoties aan de hand van het ophalen van herinneringen tevoorschijn te halen en te voelen. U kijkt als het ware naar de film van de herinneringen en u laat toe wat het met je doet. Dit kan even heftig zijn, maar het zwakt ook vaak vrij snel weer af. Niet alles hoeft in 1 keer, u kunt ook beetje bij beetje de emoties de ruimte geven.

  EMDR

 • 14. Hoe ziet de aanmeldprocedure eruit?

  U kunt zich bij ons aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Nadat het ingevulde aanmeldformulier en de verwijzing door ons zijn ontvangen, zal er telefonisch een kort oriënterend gesprek worden ingepland. Op basis van dit eerste contactmoment maken wij een inschatting of wij de juiste zorg kunnen leveren. Indien dat het geval is sturen wij een zorgovereenkomst en een toestemmingsverklaring toe. Zodra deze documenten ondertekend door ons zijn ontvangen, maken wij een cliëntdossier aan. Vervolgens nemen wij contact op voor het inplannen van een intakegesprek. Het intakegesprek is bedoeld om nauwkeurig te kunnen bepalen wat de hulpvraag is en of wij nog steeds de juiste hulpverlener zijn. Als dat zo is dan plannen we opnieuw een gesprek en in dit gesprek zal het behandelplan of het diagnostiekplan worden besproken. Dit plan dient te worden ondertekend en zal worden toegevoegd aan het cliëntdossier. Deze stap vormt het definitieve startsein voor het behandel- of diagnostiektraject.

  Aanmeldprocedure

  In geval van kind en jeugd zal er een beschikking worden aangevraagd bij de gemeente. Hier kan enige tijd (tot maximaal 8 weken) overheen gaan, voordat we van start kunnen gaan met een behandeltraject. Kijk voor meer informatie op www.samen14.nl of neem contact op met de gemeente.

 • 15. Ik wil graag relatietherapie maar mijn partner niet: kan ik dan toch geen afspraak maken?

  In de praktijk is gebleken dat koppels zowel samen in relatietherapie gaan als apart van elkaar. Ook kunnen gezamenlijke en individuele gesprekken worden afgewisseld, in overleg met de therapeut. U kunt dus altijd een afspraak maken als het over uw relatie gaat.

 • 16. Is EMDR ook geschikt voor kinderen?

  Deze methode is zeker geschikt voor kinderen. Kinderen staan vaak meer open voor hun emoties en kunnen heel snel verwerken. Als een kind bijvoorbeeld na een bepaalde gebeurtenis angst heeft ontwikkeld, dan kan die angst heel goed met EMDR therapie worden behandeld.

  EMDR

 • 17. Is er een eigen bijdrage?

  Bij vergoeding vanuit de zorgverzekering voor de basis en specialistische GGZ is er geen sprake van een eigen bijdrage. Houd wel rekening met het verplichte eigen risico voor volwassen GGZ.

  Wordt de zorg vergoed?

 • 18. Is het eerste gesprek gratis?

  Nee, het eerste gesprek is niet gratis. Het eerste consult c.q. eerste gesprek is de intake en dit is een belangrijke fase voor de behandelaar om de cliënt te leren kennen. Deze (tijds)investering zullen wij net als de vervolgafspraken in rekening brengen volgens onze tarieven. Voor vergoede zorg vanuit de verzekering gelden andere voorwaarden.

  Wordt de zorg vergoed?

 • 19. Is het mogelijk om rechtstreeks contact te krijgen met een behandelaar?

  Binnen onze praktijk is de receptie het eerste aanspreekpunt. Al u vragen en opmerkingen, evenals de eerste aanmelding, komen bij de secretaresses binnen. Zij zorgen ervoor dat uw vragen worden beantwoord, dat er een afspraak wordt gemaakt of verzet en dergelijke. De behandelaren richten zich op de inhoudelijke behandeltrajecten en zij zullen cliënten te woord staan op het moment dat er een afspraak is gemaakt voor een gesprek. Daarna kan het zo zijn dat u tussentijds de consulten contact wil hebben met uw behandelaar. Dit zal in overleg met de behandelaar worden afgesproken.

   

 • 20. Kan ik als volwassene ook worden getest?

  Ook voor volwassenen is het mogelijk om psychologisch onderzoek in te zetten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderzoek naar de aanwezigheid van autisme, een angststoornis of persoonlijkheidsstoornis. Het onderzoek en de diagnostische instrumenten worden in overleg samengesteld. Afhankelijk van het feit of er sprake is van vergoede of niet vergoede zorg zal er meer of minder mogelijk zijn binnen de financiële ruimtes die er zijn.

 • 21. Kan ik de factuur declareren bij de zorgverzekeraar?

  Vergoedingen vanuit de zorgverzekering, de vergoede zorg, worden rechtstreeks door ons gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Het eigen risico wordt door de verzekeraar bij de cliënt verrekend. Indien er sprake is van een restitutiefactuur, moet de cliënt de factuur eerst betalen en kan die daarna worden gedeclareerd bij de eigen verzekeraar. In geval van niet vergoede zorg dient de cliënt zelf de kosten te betalen. Voor kind en jeugd hoeven ouders nooit zelf kosten te maken, dit wordt door de gemeente voor haar rekening genomen.

   

 • 22. Kan ik een offerte aanvragen?

  In geval van niet vergoede zorg kan er een offerte worden aangevraagd, indien van tevoren heel duidelijk is wat de hulpvraag is. Denk hierbij aan een verzoek om diagnostiek en/of een behandeltraject. Neem voor vragen hierover contact op met onze receptie via 085 007 9000 of receptie@doppazorg.nl

 • 23. Kan ik eerst mijn situatie aan jullie voorleggen?

  Nadat wij uw ingevulde aanmeldformulier en de verwijzing hebben ontvangen, zullen onze zorgcoördinatoren een korte telefonische screening doen om aanvullende vragen te stellen en verder uit te leggen hoe u het beste geholpen kan worden. Mocht toch blijken dat u beter naar een collega psycholoog of een andere zorginstantie kan gaan, dan zal dit met u worden besproken.

 • 24. Kan mijn kind worden getest?

  Ja, dat kan. In onze organisatie hebben wij vele tests waarmee we allerlei diagnostische hulpvragen kunnen beantwoorden. Dit kan te maken hebben met het bepalen van cognitief niveau, gedrag, persoonlijkheid, ego-ontwikkeling, zelfbeeld en dergelijke. Voordat een psychologisch onderzoek zal plaats vinden, zal er eerst een zorgplan worden opgesteld. Indien akkoord, dan zullen de nodige afspraken worden gemaakt voor het afnemen van de tests.

   

 • 25. Met welke klachten/problemen kan ik bij jullie terecht?

  Onze (GZ)psychologen en orthopedagogen behandelen allerlei hulpvragen die vallen onder monodisciplinaire en multidisciplinaire GGZ.  Waar u aan kunt denken zijn onder ander klachten en problemen op het gebied van: angst – depressie – burnout – relatieproblemen – rouw en verlies – sociale vaardigheden – faalangst – onzekerheid – conflicten – gedragsproblemen – opvoedingsproblemen etcetera. Ook als het gaat om ontwikkelingsproblematiek zoals autisme en ADHD of persoonlijkheidsstoornissen kan je bij ons terecht.

  Inclusie en exclusie criteria

 • 26. Mijn kind vindt het moeilijk om te praten: is het dan wel verstandig om naar een psycholoog te gaan?

  Juist als uw kind moeite heeft om zich te uiten kan het verstandig zijn om samen met de (GZ)psycholoog of orthopedagoog te kijken wat daaraan kan worden gedaan. Ook zijn er manieren om zonder woorden in contact te komen met het kind om toch de ontwikkeling te kunnen stimuleren, zoals speltherapie, Theraplay of vaktherapieën.

  Methodieken

 • 27. Mijn partner en ik hebben al van alles geprobeerd dat niet is gelukt; heeft het zin om een afspraak te maken?

  Vaak melden koppels zich aan op het moment dat de relatie al lange tijd niet goed gaat. Dat is jammer, want met een aantal verhelderende gesprekken met een therapeut kunt u uw relatie vaak weer op het juiste spoor krijgen. Maar ook als het einde nabij lijkt kan het zinvol zijn om gesprekken aan te gaan om meer inzicht te krijgen in de rol die u daar zelf in speelt. In het eerste gesprek zal vaak al duidelijk worden waar wel of niet aan gewerkt kan worden.

 • 28. Mijn partner wil scheiden maar ik niet: heeft het dan zin om een afspraak te maken?

  Als uw partner u  overvalt met de mededeling om te willen scheiden terwijl u dat niet wilt of daar nog niet aan toe bent, dan kan het zeker zinvol en plezierig zijn om een gesprek met een therapeut aan te gaan. U kunt uw verhaal doen, alles op een rijtje zetten en samen kijken wat u kan doen in uw situatie. Uiteindelijk zal u altijd een relatie met uzelf hebben en het is zeer belangrijk om die in ieder geval goed te onderhouden.

 • 29. Moeten ouders en/of het kind toestemming geven voor behandeling?

  Ieder behandeltraject begint met het ondertekenen van een instemmingsverklaring van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind/de jongere (afhankelijk van de leeftijd). Tot 12 jaar heeft het kind geen stem. Tussen 12 en 16 jaar hebben zowel ouders als het kind/de jongere een stem. Vanaf 16 jaar kiest de jongere zelf voor het aangaan van een behandeltraject.

  Aanmeldprocedure

 • 30. Op welke termijn kan ik een afspraak maken?

  Wij hebben ook te maken met wachttijden in verband met de vele aanmeldingen. De wachttijden variëren per locatie, per doelgroep en voor diagnostiek en behandeling.

  Wachttijden

 • 31. Waar kan ik terecht met vragen over een factuur?

  Bij vragen over een factuur kunt u terecht bij onze receptie via 085 007 9000 of receptie@doppazorg.nl

 • 32. Wanneer zijn jullie geopend?

  In principe zijn wij het hele jaar door geopend en zijn onze behandelaren beschikbaar. De behandelaren bepalen zelf wanneer ze vakantie opnemen en zij zullen dit met hun cliënten overleggen in verband met de planning van vervolgafspraken.

 • 33. Wanneer ontvang ik de factuur?

  In geval van niet vergoede zorg worden de facturen (in PDF) per e-mail verstuurd. Wij houden de facturatie dagelijks bij.

 • 34. Wanneer zijn jullie bereikbaar?

  Onze receptie is op werkdagen tijdens kantooruren, van 09.00 tot 17.00, bereikbaar.

  Contact

 • 35. Wat houdt EMDR in?

  Via onderstaande link kan je meer lezen over EMDR therapie.

  http://www.emdr.nl/EMDRinfo.htm

 • 36. Wat is een BIG registratie?

  Via onderstaande link kan je meer lezen over de BIG registratie.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/BIG-register

 • 37. Wat is een eerstelijnspsycholoog?

 • 38. Wat is een GZ psycholoog?

  Via onderstaande link kan je meer lezen over de GZ psycholoog.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gezondheidszorgpsycholoog

 • 39. Wat is een psycholoog NIP?

  Via onderstaande link kan je meer lezen over de psycholoog NIP.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Psycholoog

 • 40. Wat is het verschil tussen een psycholoog, een kinderpsycholoog en een orthopedagoog?

  Een kinderpsycholoog of een psycholoog die is opgeleid in de richting van klinische psychologie of ontwikkelingspsychologie heeft dezelfde kennis en vaardigheden als een orthopedagoog die opgeleid is om kinderen met problemen te kunnen behandelen. In de praktijk maakt dit geen verschil en blijkt dat het contact tussen de behandelaar en het kind van groter belang is voor het effect van de behandeling.

 • 41. Wat is het verschil tussen kindertherapie, gezinstherapie en ouderbegeleiding?

  Deze termen lopen in elkaar over. Afhankelijk van de situatie en de hulpvraag zal, in overleg, worden gekozen voor individuele gesprekken met het kind, gesprekken met ouders, gesprekken met ouders en kind of een combinatie hiervan. Meer informatie lees je hier.

 • 42. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de factuur?

  Wij stellen de facturen (voor niet vergoede zorg) zorgvuldig samen, maar desondanks kan het toch gebeuren dat er verkeerde gegevens zijn ingevoerd. Mocht dat het geval zijn, neem dan contact op met onze receptie voor uitleg via 085 007 9000 of receptie@doppazorg.nl

 • 43. Wat kan ik doen als ik nog geen reactie heb ontvangen op mijn voice mail of e-mail?

  De receptie wordt full time bemand door een paar medewerkers. Wij streven ernaar zo spoedig mogelijk te reageren op ieder voice mail of e-mail bericht. Desondanks kan het toch gebeuren dan er meer tijd overheen gaat, bv. door ziekte van een medewerker, problemen met de ICT voorzieningen, onverwachte drukte etcetera. Wij adviseren dan ook om opnieuw contact met ons op te nemen als u vindt dat er teveel tijd is verstreken. Bij voorbaat dank.

 • 44. Wat zijn de mogelijkheden als wij niet willen dat ons kind een stempel krijgt?

  Het uitvoeren van psychologisch onderzoek is in eerste instantie bedoeld om meer inzicht en duidelijkheid te krijgen in het gedrag en de ontwikkeling van het kind. Dit zal vervolgens een leidraad zijn voor de adviezen en ondersteuning die geboden kan worden. Daarnaast kunnen onze GZ-psychologen ook diagnoses stellen, voor zowel kinderen als volwassenen maar dat is geen must. Een beschrijvende diagnose zal altijd worden gemaakt, zodat het voor cliënt en/of ouders helder is wat de verklaring is van de klachten en problemen.

 • 45. Wat zijn de regels omtrent kindertherapie en ouderbegeleiding?

  In de wet WGBO staat het een en ander beschreven over hoe een behandelaar omgaat met cliënten en over de rechten en plichten van beide partijen.

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling

 • 46. Wat zijn de tarieven?

 • 47. Welke behandelmethodes passen jullie toe?

  Wij passen zeer veel verschillende behandelmethodes toe, waaronder EMDR, CGT, speltherapie, Theraplay, ACT, mindfulness, oplossingsgerichte therapie en nog meer.

  Methodieken

 • 48. Welke klachten kunnen met EMDR worden behandeld?

  EMDR is een snelle en effectieve methode om onverwerkte emoties te behandelen en alsnog te verwerken. Dit kan het gevolg zijn van een traumatische ervaring of een moeilijke periode in uw leven. Op het moment dat u het idee heeft dat de emoties in de loop der tijd (weken, maanden of jaren) niet minder sterk worden, dan kan het zijn dat de verwerking van de gebeurtenis is gestagneerd. In die situaties kan EMDR uitkomst bieden. Het hoeft niet om grote trauma’s te gaan, ook minder heftige ervaringen kunnen met EMDR worden behandeld.

 • 49. Welke zorgverzekeraars vergoeden de consulten?

  Met betrekking tot de vergoedingsmogelijkheden vanuit de zorgverzekering hangt dit mede af van de zorgplafonds die zorgverzekeraars hebben ingesteld. Dit kan betekenen dat al vrij vroeg in het jaar bij sommige zorgverzekeraars geen vergoeding meer mogelijk is, terwijl dat bij andere zorgverzekeraars wel kan. Overleg met onze receptie om uw situatie te bekijken wat betreft vergoedingsmogelijkheden. Zij kunnen u verder helpen.

 • 50. Worden andere activiteiten dan consulten in rekening gebracht?

  Indien het gaat om niet vergoede zorg (consulten die door de cliënt zelf moeten worden betaald, als er geen sprake is van DSM-5 problematiek) zullen werkzaamheden die op verzoek/in overleg met de cliënt worden uitgevoerd apart in rekening worden gebracht tegen het uurtarief van 120,-. Het kan bijvoorbeeld gaan om het schrijven van een evaluatieverslag, een brief naar de huisarts, contact leggen met de verwijzer etcetera. Dergelijke werkzaamheden worden binnen de verzekerde zorg (op basis van geïndiceerde trajecten) als indirecte tijd beschouwd en worden dan wel vergoed. In geval van kind en jeugd worden alle werkzaamheden door de gemeente bekostigd.

 • 51. Worden de consulten vergoed?

  Voor de basis en specialistische GGZ , vanuit de zorgverzekering, worden een aantal consulten vergoed. Een verwijsbrief is verplicht en de (huis)arts kan een indicatie afgeven voor een kort, middel of intensief traject. Alle behandeltrajecten worden uitgevoerd door zowel mede behandelaren (psychologen en orthopedagogen) als regiebehandelaars (psychiater, GZ-psycholoog). Dit geldt voor cliënten vanaf 18 jaar.

  De gemeente verzorgt per 1 januari 2015 alle jeugdzorg voor cliënten tot en met 17 jaar. Met een verwijsbrief van een (huis)arts kunnen ouders zich bij ons aanmelden. Wij zorgen ervoor dat een aanmelding naar de gemeente wordt gestuurd. Voor exacte voorwaarden adviseren wij contact te zoeken met de gemeente.

 • 52. Worden mijn gegevens ook aan derden verstrekt?

  Zonder schriftelijke toestemming van de cliënt zal er geen privacy gevoelige informatie worden gedeeld met derden, zoals de huisarts, het UWV of andere verwijzende instantie.

  Toestemmingsformulier alle leeftijden

 • 53. Zijn er ook hulpvragen die jullie niet kunnen behandelen?

  DOPPA zorg is een ambulante GGZ instelling voor monodisciplinaire en multidisciplinaire ggz. Er zijn bepaalde problematieken die met name als deze zeer ernstig zijn niet door ons kunnen worden behandeld zoals ernstige verslavingsproblematiek, ernstige eetstoornissen of ernstige persoonlijkheidsstoornissen.

  Inclusie en exclusie criteria

 • Verwijder filter

Bel mij terug

×