Veelgestelde vragen

 • 1. Heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig?

  Voor het in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de monodisciplinaire of multidisciplinaire GGZ is een verwijsbrief verplicht. De huisarts of andere medisch specialist is verantwoordelijk voor het afgeven van een verwijsbrief op basis van DSM-5 diagnostiek, het risico en de ernst van de situatie. De behandelaar indiceert de duur van het traject. In geval van problematiek zonder (DSM-5) diagnose is een vergoeding niet mogelijk. Wel bent u dan natuurlijk van harte welkom bij onze organisatie. Voor jeugd tot en met 17 jaar is een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of een verwijzing door de gemeente vereist. Voor de exacte voorwaarden adviseren wij om contact op te nemen met de gemeente.

  Aanmeldprocedure

 • 2. Heb ik vrije keus in dag, locatie of behandelaar?

  U mag altijd een voorkeur uitspreken voor dag, tijd, locatie en behandelaar of zorgverlener. Wij zullen daar zoveel mogelijk rekening mee houden.

 • 3. Hebben jullie contracten met zorgverzekeraars?

  Met het merendeel van de zorgverzekeraars heeft DOPPA zorg contracten gesloten. Vraag naar de vergoedingsmogelijkheden bij onze receptie via 085 007 9000 of receptie@doppazorg.nl

  Of kijk op deze pagina van onze website www.doppazorg.nl/clienten/wordt-de-zorg-vergoed/

   

 • 5. Hoe ernstig moeten mijn problemen zijn om me bij jullie organisatie aan te melden?

  De ernst van de klachten die u heeft zijn voor onze behandelaren van minder belang. Wij kijken altijd naar het totaalplaatje van de persoon die u bent, binnen de omstandigheden waarin u terecht bent gekomen en de klachten die je daarbij ervaart. Een intakegesprek speelt hierin een belangrijke rol omdat u dan uw verhaal kunt doen en de behandelaar kan uitleggen of en hoe u het beste kunt worden geholpen.

  Inclusie en exclusie criteria

 • 6. Hoe kan ik contact opnemen met jullie?

  Onze receptie is op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot  17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 085 007 9000 en per e-mail via receptie@doppazorg.nl

  Mocht u zich direct willen aanmelden, dan kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier op onze website.

  Aanmelden

   

 • 7. Hoe kan ik een afspraak annuleren of verzetten?

  Het verzetten van een afspraak is altijd mogelijk, mits dat op tijd gebeurt. Mocht u een afspraak willen afzeggen, dan verzoeken wij dat langer dan 24 uur van tevoren te doen. Indien de afspraak korter dan 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen.

  Wordt de zorg vergoed?

   

 • 8. Hoe kan ik jullie laten weten wat ik van de behandeling vind/vond?

  Wij horen graag van onze cliënten hoe onze dienstverlening wordt ervaren. Wij hebben een evaluatieformulier op onze website geplaatst die hiervoor gebruikt kan worden. https://www.doppazorg.nl/geefjemening/

  Cliënten

   

 • 13. Hoe weet ik of ik EMDR therapie aan kan?

  Tijdens een EMDR sessie is het de bedoeling om niet verwerkte emoties aan de hand van het ophalen van herinneringen tevoorschijn te halen en te voelen. U kijkt als het ware naar de film van de herinneringen en u laat toe wat het met je doet. Dit kan even heftig zijn, maar het zwakt ook vaak vrij snel weer af. Niet alles hoeft in 1 keer, u kunt ook beetje bij beetje de emoties de ruimte geven.

  EMDR

 • 14. Hoe ziet de aanmeldprocedure eruit?

  U kunt zich bij ons aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Nadat het ingevulde aanmeldformulier en de verwijzing door ons zijn ontvangen, zal er telefonisch een kort oriënterend gesprek worden ingepland. Op basis van dit eerste contactmoment maken wij een inschatting of wij de juiste zorg kunnen leveren. Indien dat het geval is sturen wij een zorgovereenkomst en een toestemmingsverklaring toe. Zodra deze documenten ondertekend door ons zijn ontvangen, maken wij een cliëntdossier aan. Vervolgens nemen wij contact op voor het inplannen van een intakegesprek. Het intakegesprek is bedoeld om nauwkeurig te kunnen bepalen wat de hulpvraag is en of wij nog steeds de juiste hulpverlener zijn. Als dat zo is dan plannen we opnieuw een gesprek en in dit gesprek zal het behandelplan of het diagnostiekplan worden besproken. Dit plan dient te worden ondertekend en zal worden toegevoegd aan het cliëntdossier. Deze stap vormt het definitieve startsein voor het behandel- of diagnostiektraject.

  Aanmeldprocedure

  In geval van kind en jeugd zal er een beschikking worden aangevraagd bij de gemeente. Hier kan enige tijd (tot maximaal 8 weken) overheen gaan, voordat we van start kunnen gaan met een zorgtraject. Kijk voor meer informatie op www.samen14.nl of neem contact op met de gemeente.

 • 16. Is EMDR ook geschikt voor kinderen?

  Deze methode is zeker geschikt voor kinderen. Kinderen staan vaak meer open voor hun emoties en kunnen heel snel verwerken. Als een kind bijvoorbeeld na een bepaalde gebeurtenis angst heeft ontwikkeld, dan kan die angst heel goed met EMDR therapie worden behandeld.

  EMDR

 • 17. Is er een eigen bijdrage?

  Bij vergoeding vanuit de zorgverzekering voor de basis en specialistische GGZ is er geen sprake van een eigen bijdrage. Houd wel rekening met het verplichte eigen risico voor volwassen GGZ.

  Wordt de zorg vergoed?

 • 20. Kan ik als volwassene ook worden getest?

  Ook voor volwassenen is het mogelijk om psychologisch onderzoek in te zetten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderzoek naar de aanwezigheid van autisme, een angststoornis of persoonlijkheidsstoornis. Het onderzoek en de diagnostische instrumenten worden in overleg samengesteld. Afhankelijk van het feit of er sprake is van vergoede of niet vergoede zorg zal er meer of minder mogelijk zijn binnen de financiële ruimtes die er zijn.

 • 21. Kan ik de factuur declareren bij de zorgverzekeraar?

  Vergoedingen vanuit de zorgverzekering, de vergoede zorg, worden rechtstreeks door ons gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Het eigen risico wordt door de verzekeraar bij de cliënt verrekend. Indien er sprake is van een restitutiefactuur, moet de cliënt de factuur eerst betalen en kan die daarna worden gedeclareerd bij de eigen verzekeraar. In geval van niet vergoede zorg dient de cliënt zelf de kosten te betalen. Voor kind en jeugd hoeven ouders nooit zelf kosten te maken, dit wordt door de gemeente voor haar rekening genomen.

   

 • 22. Kan ik een offerte aanvragen?

  In geval van niet vergoede zorg kan er een offerte worden aangevraagd, indien van tevoren heel duidelijk is wat de hulpvraag is. Denk hierbij aan een verzoek om diagnostiek en/of een behandeltraject. Neem voor vragen hierover contact op met onze receptie via 085 007 9000 of receptie@doppazorg.nl

 • 23. Kan ik eerst mijn situatie aan jullie voorleggen?

  Nadat wij uw ingevulde aanmeldformulier en de verwijzing hebben ontvangen, zullen onze zorgcoördinatoren een korte telefonische screening doen om aanvullende vragen te stellen en verder uit te leggen hoe u het beste geholpen kan worden. Mocht toch blijken dat u beter naar een collega psycholoog of een andere zorginstantie kan gaan, dan zal dit met u worden besproken.

 • 24. Kan mijn kind worden getest?

  Ja, dat kan. In onze organisatie hebben wij vele tests waarmee we allerlei diagnostische hulpvragen kunnen beantwoorden. Dit kan te maken hebben met het bepalen van cognitief niveau, gedrag, persoonlijkheid, ego-ontwikkeling, zelfbeeld en dergelijke. Voordat een psychologisch onderzoek zal plaats vinden, zal er eerst een zorgplan worden opgesteld. Indien akkoord, dan zullen de nodige afspraken worden gemaakt voor het afnemen van de tests.

   

 • 26. Mijn kind vindt het moeilijk om te praten: is het dan wel verstandig om naar een psycholoog te gaan?

  Juist als uw kind moeite heeft om zich te uiten kan het verstandig zijn om samen met de (GZ)psycholoog of orthopedagoog te kijken wat daaraan kan worden gedaan. Ook zijn er manieren om zonder woorden in contact te komen met het kind om toch de ontwikkeling te kunnen stimuleren, zoals speltherapie, Theraplay of vaktherapieën.

  Methodieken

 • 29. Moeten ouders en/of het kind toestemming geven voor behandeling?

  Ieder behandeltraject begint met het ondertekenen van een instemmingsverklaring van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind/de jongere (afhankelijk van de leeftijd). Tot 12 jaar heeft het kind geen stem. Tussen 12 en 16 jaar hebben zowel ouders als het kind/de jongere een stem. Vanaf 16 jaar kiest de jongere zelf voor het aangaan van een behandeltraject.

  Aanmeldprocedure

 • 30. Op welke termijn kan ik een afspraak maken?

  Wij hebben ook te maken met wachttijden in verband met de vele aanmeldingen. De wachttijden variëren per locatie, per doelgroep en voor diagnostiek en behandeling.

  Wachttijden

 • 31. Waar kan ik terecht met vragen over een factuur?

  Bij vragen over een factuur kunt u terecht bij onze receptie via 085 007 9000 of receptie@doppazorg.nl

 • 34. Wanneer zijn jullie bereikbaar?

  Onze receptie is op werkdagen tijdens kantooruren, van 09.00 tot 17.00, bereikbaar.

  Contact

 • 35. Wat houdt EMDR in?

  Via onderstaande link kunt u meer lezen over EMDR therapie.

  http://www.emdr.nl/EMDRinfo.htm

 • 36. Wat is een BIG registratie?

  Via onderstaande link kunt u meer lezen over de BIG registratie.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/BIG-register

 • 38. Wat is een GZ psycholoog?

  Via onderstaande link kan je meer lezen over de GZ psycholoog.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gezondheidszorgpsycholoog

 • 40. Wat is het verschil tussen een psycholoog, een kinderpsycholoog en een orthopedagoog?

  Een kinderpsycholoog of een psycholoog die is opgeleid in de richting van klinische psychologie of ontwikkelingspsychologie heeft dezelfde kennis en vaardigheden als een orthopedagoog die opgeleid is om kinderen met problemen te kunnen behandelen. In de praktijk maakt dit geen verschil en blijkt dat het contact tussen de behandelaar en het kind van groter belang is voor het effect van de behandeling.

 • 41. Wat is het verschil tussen kindertherapie, gezinstherapie en ouderbegeleiding?

  Deze termen lopen in elkaar over. Afhankelijk van de situatie en de hulpvraag zal, in overleg, worden gekozen voor individuele gesprekken met het kind, gesprekken met ouders, gesprekken met ouders en kind of een combinatie hiervan. Meer informatie lees je hier.

 • 44. Wat zijn de mogelijkheden als wij niet willen dat ons kind een stempel krijgt?

  Het uitvoeren van psychologisch onderzoek is in eerste instantie bedoeld om meer inzicht en duidelijkheid te krijgen in het gedrag en de ontwikkeling van het kind. Dit zal vervolgens een leidraad zijn voor de adviezen en ondersteuning die geboden kan worden. Daarnaast kunnen onze GZ-psychologen ook diagnoses stellen, voor zowel kinderen als volwassenen maar dat is geen must. Een beschrijvende diagnose zal altijd worden gemaakt, zodat het voor cliënt en/of ouders helder is wat de verklaring is van de klachten en problemen.

 • 47. Welke behandelmethodes passen jullie toe?

  Wij passen zeer veel verschillende behandelmethodes toe, waaronder EMDR, CGT, speltherapie, Theraplay, ACT, mindfulness, oplossingsgerichte therapie en nog meer.

  Methodieken

 • 48. Welke klachten kunnen met EMDR worden behandeld?

  EMDR is een snelle en effectieve methode om onverwerkte emoties te behandelen en alsnog te verwerken. Dit kan het gevolg zijn van een traumatische ervaring of een moeilijke periode in uw leven. Op het moment dat u het idee heeft dat de emoties in de loop der tijd (weken, maanden of jaren) niet minder sterk worden, dan kan het zijn dat de verwerking van de gebeurtenis is gestagneerd. In die situaties kan EMDR uitkomst bieden. Het hoeft niet om grote trauma’s te gaan, ook minder heftige ervaringen kunnen met EMDR worden behandeld.

 • 49. Welke zorgverzekeraars vergoeden de consulten?

  Met betrekking tot de vergoedingsmogelijkheden vanuit de zorgverzekering hangt dit mede af van de zorgplafonds die zorgverzekeraars hebben ingesteld. Dit kan betekenen dat al vrij vroeg in het jaar bij sommige zorgverzekeraars geen vergoeding meer mogelijk is, terwijl dat bij andere zorgverzekeraars wel kan. Overleg met onze receptie om uw situatie te bekijken wat betreft vergoedingsmogelijkheden. Zij kunnen u verder helpen.

  https://www.doppazorg.nl/clienten/wordt-de-zorg-vergoed/

 • 51. Worden de consulten vergoed?

  Voor de basis en specialistische GGZ , vanuit de zorgverzekering, worden een aantal consulten vergoed. Een verwijsbrief is verplicht en de (huis)arts kan een indicatie afgeven voor een kort, middel of intensief traject. Alle behandeltrajecten worden uitgevoerd door zowel mede behandelaren (psychologen en orthopedagogen) als regiebehandelaars (psychiater, GZ-psycholoog). Dit geldt voor cliënten vanaf 18 jaar.

  De gemeente verzorgt per 1 januari 2015 alle jeugdzorg voor cliënten tot en met 17 jaar. Met een verwijsbrief van een (huis)arts kunnen ouders zich bij ons aanmelden. Wij zorgen ervoor dat een aanmelding naar de gemeente wordt gestuurd. Voor exacte voorwaarden adviseren wij contact te zoeken met de gemeente.

 • 52. Worden mijn gegevens ook aan derden verstrekt?

  Zonder schriftelijke toestemming van de cliënt zal er geen privacy gevoelige informatie worden gedeeld met derden, zoals de huisarts, het UWV of andere verwijzende instantie.

  Toestemmingsformulier alle leeftijden

 • 53. Zijn er ook hulpvragen die jullie niet kunnen behandelen?

  DOPPA zorg is een ambulante GGZ instelling voor monodisciplinaire en multidisciplinaire GGZ. Er zijn bepaalde problematieken die met name als deze zeer ernstig zijn niet door ons kunnen worden behandeld zoals ernstige verslavingsproblematiek, ernstige eetstoornissen of ernstige persoonlijkheidsstoornissen.

  Inclusie en exclusie criteria

 • Verwijder filter

Bel mij terug

×