Toelichting over
Therapie en training in groepsverband

Wordt de zorg vergoed?

Een verwijzing van de huisarts betekent niet automatisch een toelating bij DOPPA zorg. Wij bekijken per aanmelding zorgvuldig of de betreffende cliënt en diens hulpvraag passen bij onze expertise. Middels een screening op basis van de aanmelding en verwijzing bepalen wij welke cliënten bij ons in behandeling kunnen worden genomen. Een kort telefonisch contact kan daar onderdeel van zijn.

De groepstherapieën van DOPPA zorg zijn bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen, met milde tot ernstige psychische klachten, die vastlopen in het dagelijks functioneren. Vaak is er sprake van een vastgestelde diagnose zoals persoonlijkheidsstoornis, angststoornis of depressie maar dat hoeft niet per sé het geval te zijn. Wij bieden groepstherapie  en trainingen in groepsverband voor mensen met angstklachten, depressiviteit, sociale angst en persoonlijkheidsproblematiek.

Wat wordt er allemaal
geleerd tijdens
onze groepstherapieën?

 • Inzicht krijgen in hardnekkige gewoontepatronen
 • Jezelf kwetsbaar opstellen in een groep
 • Meer zelfvertrouwen krijgen
 • Jezelf beter leren kennen
 • Loslaten van oud zeer
 • Verwerken van emoties
 • Meer energie krijgen

Wat verstaan wij
onder trainingen voor
kinderen en volwassenen?

Onder groepstrainingen verstaan wij groepen waarin de deelnemer stapsgewijs iets leert over een bepaald thema. Wij geven sociale vaardigheidstrainingen, assertiviteitstrainingen en zelfbeeldtrainingen.

Wat wordt er allemaal
geleerd tijdens onze
groepstrainingen voor
kinderen en volwassenen?

 • Opkomen voor jezelf
 • Meer zelfvertrouwen krijgen
 • Beter omgaan met andere mensen in sociale situaties
 • Samenspelen
 • Je inleven in anderen
 • Problemen oplossen
 • Positief denken
 • Jezelf leren kennen

Bel mij terug

×