Aanmeldprocedure

 

JEUGD

De eerste stap is aan de cliënt om contact met ons op te nemen. Dat kan via telefoon, e-mail of contactformulier op onze website. Mocht er rechtstreeks een verzoek door huisarts, jeugdarts of andere medisch specialist dan wel door een wijkcoach van de gemeente bij ons terecht komen, dan nemen wij het initiatief om contact met de cliënt op te nemen. Wij zullen naar de adresgegevens vragen en dan een aanmeldformulier toesturen, waarop kan worden aangeven wat de reden van aanmelding is. Samen met de verwijzing dient het aanmeldformulier bij ons te worden ingeleverd. Dat kan per post of per mail.

Postadres: Lasondersingel 166, ,7514 BX, Enschede

Mailadres: receptie@doppazorg.nl

Nadat het ingevulde aanmeldformulier en de verwijzing aan ons zijn toegestuurd en door ons zijn ontvangen, zal er telefonisch een kort oriënterend gesprek worden ingepland. Op basis van dit eerste contactmoment maken wij een inschatting of wij de juiste zorg kunnen leveren.

Vervolgens vragen wij een beschikking aan bij de gemeente. Wanneer de gemeente de beschikking heeft afgegeven, zullen wij contact opnemen voor het inplannen van een intakegesprek.

LET OP: De datum op de verwijzing dient van vóór de datum van de telefonische kennismaking te zijn.

Het intakegesprek is bedoeld om nauwkeurig te kunnen bepalen wat de hulpvraag is en of wij nog steeds de juiste hulpverlener zijn. Als dat zo is, dan sturen wij een behandelovereenkomst, een instemmingsverklaring en een toestemmingsverklaring toe. Zodra deze documenten ondertekend naar ons zijn toegestuurd en door ons zijn ontvangen, maken wij een cliëntdossier aan.

Wij nemen opnieuw contact op en in het daarna geplande gesprek zal het behandelplan of het diagnostiekplan worden besproken. Dit plan dient te worden ondertekend door de cliënt en zal worden toegevoegd aan het cliëntdossier. Deze stap vormt het definitieve startsein van het behandel- of diagnostiektraject.

 

VOLWASSENEN

De eerste stap is om contact met ons op te nemen. Dat kan via telefoon, e-mail of contactformulier op onze website. Mocht er rechtstreeks een verwijzing door huisarts, bedrijfsarts of andere medisch specialist bij ons terecht komen, dan nemen wij het initiatief om contact op te nemen. Wij zullen naar de adresgegevens vragen en dan een aanmeldformulier toesturen, waarop kan worden aangeven wat de reden van aanmelding is. Samen met de verwijzing dient het aanmeldformulier bij ons te worden ingeleverd. Dat kan per post of per mail.

Postadres: Lasondersingel 166, ,7514 BX, Enschede

Mailadres: receptie@doppazorg.nl

Nadat het ingevulde aanmeldformulier en de verwijzing aan ons zijn toegestuurd en door ons zijn ontvangen, zal er een intakegesprek worden ingepland.

Het intakegesprek is bedoeld om nauwkeurig te kunnen bepalen wat de hulpvraag is en of wij nog steeds de juiste hulpverlener zijn. Als dat zo is, dan sturen wij een behandelovereenkomst en een toestemmingsverklaring toe. Zodra deze documenten ondertekend naar ons zijn toegestuurd en door ons zijn ontvangen, maken wij een cliëntdossier aan.

Wij nemen opnieuw contact op en in het daarna geplande gesprek zal het behandelplan of het diagnostiekplan worden besproken. Dit plan dient te worden ondertekend door de cliënt en zal worden toegevoegd aan het cliëntdossier. Deze stap vormt het definitieve startsein van het behandel- of diagnostiektraject.