Negatief zelfbeeld volwassenen en kinderen

Negatief zelfbeeld

Iemand die last heeft van een negatief zelfbeeld is vaak te herkennen doordat diegene negatief over zichzelf praat, de nadruk legt op de dingen die niet lukken of niet goed gaan en zichzelf veel vergelijkt met anderen. Dit kan gepaard gaan met veel onzekerheid en vermijding van spannende situaties. Daarnaast kan het gepaard gaan met erg hard werken en veel inzet tonen, om daarmee het negatieve gevoel te compenseren (vgct, 2019). Wanneer je last hebt van een negatief zelfbeeld en veel negatieve gedachten hebt over jezelf, kan je hier veel last van hebben. Het is gelukkig goed mogelijk om met behulp van een training of behandeling te leren deze gedachtegang te doorbreken.

Kinderen en volwassenen

Zowel kinderen als volwassenen kunnen last hebben van een negatief zelfbeeld. Vaak is er een verband tussen een negatief zelfbeeld en andere klachten, zoals bijvoorbeeld angsten, burn-out klachten, verslavingsproblematiek, depressieve klachten of ontwikkelingsproblematiek (Ehrlich, 2018; Sowislo and Orth, 2013).

COMET training

Een effectieve manier om te werken aan je zelfvertrouwen en het verbeteren van je zelfbeeld is door middel van de COMET training (Kuin, 2014). Dit staat voor Competitive Memory Training. Deze training is effectief gebleken bij volwassenen en ook bij kinderen geven de eerste onderzoeken positieve resultaten (Kuin en Peters, 2019). Tijdens de training wordt stilgestaan bij je positieve eigenschappen, worden positieve herinneringen opgeroepen en wordt er geoefend om deze meer op de voorgrond te laten staan. Hierbij horen kleine, dagelijkse, huiswerkopdrachten. De training bestaat uit ongeveer 7 sessies, waarin samen met de trainer wordt gekeken naar o.a. het zien en (h)erkennen van positieve eigenschappen, het vergroten en versterken van die eigenschappen in dagelijkse situaties en het herkennen van triggers. Je leert letterlijk om jezelf en de dingen die je goed doet weer meer te zien en te waarderen. De training kan zowel individueel als in groepsverband worden ingezet.

Samenvattend

De COMET training is een laagdrempelige en effectieve manier om te werken aan een negatief zelfbeeld. Binnen een korte periode wordt er door middel van trainingssessies en huiswerkopdrachten geoefend met het zien en waarderen van je positieve eigenschappen.

Bron training: Kuin, M. (2014). Werken aan je zelfbeeld. Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Bel mij terug

×