Bram

Bram

Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog

“Niemand kan het werk voor je doen … dat wil niet zeggen dat je het alleen moet doen”

Mijn visie

Ik werk graag actief en doelgericht waarbij ik veel waarde hecht aan een gelijkwaardige en prettige werkrelatie. Op de weg naar herstel vind ik het belangrijk dat de cliënt recht heeft op een goed onderzochte, effectieve behandeling die flexibel en op maat wordt aangeboden. Daarnaast is er toenemend wetenschappelijk bewijs dat leefstijlveranderingen psychische klachten kunnen tegengaan of zelfs kunnen voorkomen. Om die reden kijk ik ook samen met de cliënt naar verschillende levensgebieden waarmee hij/zij zowel zijn lichamelijk als mentale gezondheid kan verbeteren. Het doel van de behandeling is om psychische klachten te verminderen en/ of beter hanteerbaar te maken. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk om naast een afname van klachten ook oog te hebben voor waardevolle doelen die een leven zinvol maken ondanks psychische kwetsbaarheid.

Mijn achtergrond

Na de middelbare school ben ik toegepaste psychologie gaan studeren aan hogeschool Saxion in Deventer en de Hanzehogeschool in Groningen. Ik heb stage gelopen en als begeleider gewerkt in het speciaal onderwijs met leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. Tijdens mijn opleiding en stages ontdekte ik wat de invloed kan zijn van goede hulpverlening op het mentaal welbevinden, dit motiveerde mij om de master klinische psychologie te gaan volgen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik voor het StayFine onderzoek, een Nederlands onderzoek naar positief herstel na angst en depressie voor jongeren, kennis en ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en mij onder andere bekwaamd in het uitvoeren van de K-SADS (een interview gericht op jeugdigen dat verschillende stoornissen kan diagnosticeren). Deze periode heeft er mede aan bijgedragen dat ik in mijn werk bij DOPPA zorg veel waarde hecht aan de kwaliteit van goede psychodiagnostiek.

Methodieken

In mijn werk maak ik gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment therapy en ben ik een groot voorstander van interventies gericht op leefstijlverandering.

Kwalificaties

Ik ben in het bezit van een basisaantekening psychodiagnostiek, een SKJ-registratie en ben ik getraind in de afname van de K-SADS.

SKJ registratie 130006339

Problematieken

Mijn werk binnen DOPPA zorg richt zich op de jeugd binnen de basis- en specialistische GGZ. Ik richt mij hier op het in kaart brengen van problematiek en het behandelen van klachten. Daarnaast richt ik mij binnen de basis GGZ op het behandelen van volwassenen.

Bel mij terug

×