Karlijn

Orthopedagoog i.o. tot GZ-psycholoog

“Laat belemmeringen niet je kwaliteiten en geluk in de weg staan.”  

Mijn visie

In mijn werk vind ik het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat iemand nodig heeft om zich positief te kunnen ontwikkelen, waarbij het gaat om een positieve kijk op zichzelf, de wereld om hem of haar heen en het leven. Inzicht creëren en gebruik maken van kwaliteiten vind ik van belang om de klachten en belemmeringen die iemand ondervindt te verminderen. Naast te focussen op het individu, betrek ik ook, waar mogelijk, de omgeving, gezien de omgeving een belangrijke rol speelt in het welzijn van een persoon. Ik vind het belangrijk dat iemand zich bij mij als behandelaar veilig en vertrouwd voelt om open te kunnen zijn. Samen zullen we onderzoeken welke aanpak het beste bij jou past met als doel dat jij je weer prettig gaat voelen, nieuwe positieve ervaringen opdoet en uiteindelijk zelfstandig verder kan.

Mijn achtergrond

Na het behalen van mijn HAVO-diploma ben ik Sociaal Pedagogische Hulpverlening gaan studeren bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ik heb hier tevens de opleiding voor GGZ-agoog afgerond. Aangezien ik op zoek was naar meer verdieping in diagnostiek en behandeling, ben ik Pedagogische Wetenschappen, richting Orthopedagogiek gaan studeren bij de Rijksuniversiteit in Groningen. Hier heb ik ook mijn diagnostiek aantekening behaald. In de afgelopen jaren heb ik mij ontwikkeld als professional die binnen het werk veel gebruik maakt van verscheidene elementen vanuit één of meerdere methodieken om goed aan te kunnen sluiten bij wat iemand nodig heeft. Ik ben een betrokken en serieuze behandelaar, maar maak ook graag gebruik van humor.

Methodieken

Diagnostiek , Psycho-educatie , Cognitieve gedragstherapie (CGT) , Oplossingsgericht werken

Kwalificaties

Ik ben lid van de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en ik ben in het bezit van de Basisaantekening Diagnostiek.

SKJ registratie 120004377

Problematieken

Angst en dwang , Stress en burn-out , Stemmingsproblemen , Ontwikkelingsproblematiek , Opvoedingsproblematiek , Gedragsproblemen

Bel mij terug

×