Roos

Psycholoog

“Je moet eerst vasthouden om los te kunnen laten”.

Mijn visie

Het belangrijkste in het diagnostiek- of behandeltraject van de client, is om goed te horen en te begrijpen wat er gezegd en bedoelt wordt. Ieder individu is anders en je mag zijn wie je bent. De veiligheid ervaren om te kunnen zeggen wat je denkt of voelt, is in de behandeling een groot goed. Daarnaast is het van belang om de cliënt een stem te laten hebben in zijn of haar eigen behandeling, het is mooi om samen de hulpvraag goed in kaart te brengen om vervolgens een passend behandelaanbod te creëren. Intrinsieke motivatie en commitment van de client kan van positieve invloed zijn op de behandelresultaten.

Mijn achtergrond

In 2014 heb ik mijn master Psychologie behaald aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Ik heb er toen bewust voor gekozen om eerst de ziektebeelden in de praktijk te gaan verkennen en begrijpen, door sociotherapeutisch te werk te gaan bij open en gesloten groepen in verschillende GGZ instellingen. Hierdoor kreeg ik een goed beeld van verschillende problematieken in het werkveld, leerde ik cliënten beter begrijpen en daardoor kon ik ze beter helpen of weer in hun kracht zetten. Inmiddels heb ik mijn functie als Psycholoog weer opgepakt, sinds eind november 2021 in de zakelijke wereld als assessmentpsycholoog en loopbaanadviseur, en nu weer terug in het werkveld van de GGZ bij Doppa Zorg.

Methodieken

Binnen DOPPA verzorg ik zowel diagnostiek als protocollaire behandelingen bij (jong)volwassenen. Dit zal veelal zijn volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie. Wat ik in mijn behandeling het allerbelangrijkst vind is dat ik aansluit bij wat de client wil om zo commitment te creëren en daarmee haalbare resultaten. Daarnaast leg ik de client (en zo nodig diens omgeving), graag uit wat zijn of haar problematiek precies inhoudt en wat dat betekent in de praktijk (psycho educatie).

Problematiek

Ik heb affiniteit met het behandelen van cliënten met persoonlijkheidsproblematiek, angststoornissen en stemmingsklachten, emotieregulatie problematiek en een verlaagd zelfbeeld. Mijn ervaring bevindt zich op het vlak van de steunende, structurerende gesprekken, waarbij cliënten de ruimte krijgen om te kunnen ventileren wat ze dwars zit.

 

 

 

Bel mij terug

×