Psycholoog Haaksbergen

Vacature vrijwilliger cliëntenraad

Wat houdt het deelnemen aan de cliëntenraad in ?

 • De vrijwilliger cliëntenraad krijgt de gelegenheid om zich in te zetten voor de belangen van de cliënten van DOPPA zorg. Dit is een belangrijke taak die voortkomt uit de’ Wet medezeggenschap cliënten Zorginstellingen’ en de ‘Jeugdzorgwet’. Deze wetten geven cliënten het recht om over een aantal onderwerpen binnen de organisatie mee te denken en advies te geven. Dit gaat over onderwerpen die direct van invloed zijn op de cliënten zoals het behandelplan, het zorgaanbod en allerlei praktische zaken.
 • Deelnemen aan de cliëntenraad is een leerzame ervaring en zal een mooie aanvulling op het cv kunnen vormen. Wij verwachten een pro actieve en zelfstandige houding van de leden van de cliëntenraad. Goed kunnen samenwerken en helder kunnen communiceren is van belang om ideeën en suggesties in bruikbaar advies te kunnen omzetten.
 • De leden van de cliëntenraad vervullen verschillende rollen zoals die van secretaris, voorzitter en/of penningmeester. Er wordt van de vrijwilliger verwacht bereid te zijn 1 van deze rollen te gaan vervullen.
 • De cliëntenraad inventariseert regelmatig wensen en meningen van de cliënten van DOPPA zorg. De cliëntenraad informeert cliënten over de werkzaamheden van de cliëntenraad en de resultaten daarvan.
 • Onze locaties bevinden zich in Enschede, Oldenzaal en Almelo en in overleg kan de cliëntenraad op 1 van deze locaties haar vergaderingen houden. De cliëntenraad komt minimaal 1 keer per jaar bijeen en minimaal 2 keer per jaar in een overlegvergadering met DOPPA zorg. Tussendoor kan advies worden gevraagd.
 • Leden van de cliëntenraad worden benoemd voor een periode van 2 jaar.

 Wat bieden wij de vrijwilliger vanuit onze organisatie ?

 • Een prettige en flexibele omgeving om je stem te laten horen, waar volop ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Een vergoeding voor de inzet en gemaakte reiskosten.
 • Een heldere overlegstructuur en korte lijnen met leidinggevenden en directie.

 Welke kwaliteiten verwachten wij van de vrijwilliger ?

 • Directe ervaring of betrokkenheid met de zorgverlening van DOPPA zorg. Dat kan zowel als cliënt als cliëntenvertegenwoordiger zijn.
 • Het belang van de cliënten voorop stellen en onderscheid kunnen maken tussen eigenbelang en het belang van de cliënten.
 • Gemotiveerd zijn om vanuit cliëntenperspectief een mening te vormen over diverse onderwerpen die de dienstverlening van DOPPA zorg betreffen.
 • Voldoende tijd hebben en inzet tonen om vergaderingen voor te bereiden, in staat zijn om beleidsstukken en zakelijke documenten te lezen en kunnen verdiepen in de werkzaamheden van DOPPA zorg.
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • De ambitie hebben om de kwaliteit van onze organisatie te willen verbeteren en onze missie en visie onderschrijven.
 • Voor deze functie is een VOG verklaring vereist.

Aanmeldingen met motivatiebrief kunnen gestuurd worden naar sollicitaties@doppazorg.nl


Online solliciteren

Hidden
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, jpg, png, docx100%, Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, jpg, Max. bestandsgrootte: 64 MB.

Bel mij terug

×