Zingevingsvragen

Zingevingsvragen - levensvragen

Zingevingsvragen of levensvragen gaan over de belangrijke vragen in het leven waar iedereen mee te maken krijgt, bv. over studie, werk, relaties, ambities, dromen en dergelijke. Zingevingsvragen zijn belangrijk om koers te bepalen in je leven en soms kan het zinvol zijn om deze vragen te bespreken met een psycholoog.

DOPPA zorgt helpt jou bij zingevingsvragen

Ook de psychologen van DOPPA zorg kunnen helpen bij zingevingsvragen om hier meer helderheid in te krijgen voor de cliënt. Vragen die aan de orde kunnen komen zijn onder andere “wie ben ik?”, “wat wil ik met mijn leven?”, “wat vind ik belangrijke normen en waarden?” en “waarom ben ik hier?”.

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: