Vacature klinisch psycholoog-psychotherapeut

Mogelijke hulpvragen
systeemtherapie

Wordt de systeemtherapie vergoed?

Een verwijzing van de huisarts betekent niet automatisch een toelating bij DOPPA zorg. Wij bekijken per aanmelding zorgvuldig of de betreffende cliënt en diens hulpvraag passen bij onze expertise. Middels een screening op basis van de aanmelding en verwijzing bepalen wij welke cliënten bij ons in behandeling kunnen worden genomen. Een kort telefonisch contact kan daar onderdeel van zijn.

Psychische problemen zijn zelden een aangelegenheid van 1 individu. Zeker binnen een gezin heeft iedereen ermee van doen als 1 van de gezinsleden last heeft van psychische klachten, gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen. Soms is het dan beter om niet alleen de persoon met de psychische klachten in behandeling te nemen, maar om het hele gezin mee te nemen in dit proces. De dynamiek binnen een gezin, de interactiepatronen en andere gewoontepatronen die aanwezig zijn kunnen allemaal een rol spelen in zowel het ontstaan van de problemen als de instandhouding daarvan. Systeemtherapeutische begeleiding zoals relatie en gezinstherapie is dan aanbevolen.

 

Relatie en gezinstherapie praktijksituaties:

Familie Koops – vader, moeder, zoon van 9, dochter van 12

De familie Koops woont in de stad in een tussenwoning. Ze wonen in een kindvriendelijke buurt en hebben het gelukkig financieel goed. Binnen het gezin zijn regelmatig ruzies en discussies, die veel energie vreten van iedereen in het gezin. Vader en zoon lijken erg op elkaar en zijn geen praters. Moeder en dochter lijken ook sterk op elkaar en zij zijn meer extravert.

Het botst regelmatig tussen vader en moeder maar ook tussen vader en dochter. Dochter zit al in de puberteit, terwijl zoon nog echt een kind is en veel meer bezig is met buiten spelen en dergelijke. Dochter zet zich flink af tegen haar beide ouders, maar vooral tegen haar vader. Dit leidt tot gevoel van onmacht bij vader en dat reageert hij af op zijn vrouw. Moeder is inmiddels ten einde raad en ze wil dat er iets aan wordt gedaan. Ze heeft het idee dat ze alles heeft gedaan wat ze kon bedenken en ze wil dat haar gezin professionele hulp krijgt.

Vader wil wel meewerken, maar dochter wil niet in gesprek. Moeder is heeft inmiddels contact opgenomen met de wijkcoach van de gemeente in de hoop dat diegene haar en haar gezin kan verder helpen.

Familie Bartels – vader, stiefmoeder, tweeling van 13, zoon van 6

De familie Bartels woont in een groot dorp in een tussenwoning als samengesteld gezin. Vader heeft in zijn vorige huwelijk 2 kinderen gekregen en samen met zijn huidige partner hebben ze nog een zoon van 6 jaar. Iedereen kan goed met elkaar overweg, maar de tweeling van 13 krijgt steeds meer moeite met de opvoedersrol van hun stiefmoeder.

Ze noemen haar geen mama meer en ze vinden dat ze zich teveel met hun bemoeit. Er zijn zorgen om alle 3 de kinderen. De ene helft van de tweeling komt niet goed mee op school en is weinig gemotiveerd, de andere helft van de tweeling doet het goed op school, maar is thuis vrij opstandig. De jongste zoon loopt achter in zijn ontwikkeling en ouders hebben veel zorg om en voor hem.

Ze hebben veel afspraken met allerlei artsen en therapeuten en het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Het kost ouders steeds meer moeite om alle kinderen voldoende aandacht te kunnen geven en hun manier van opvoeden heeft niet het gewenste resultaat. Zo zoetjes aan raakt iedereen een beetje uitgeput en is de noodzaak voor hulp groot geworden.

De huisarts heeft een verwijzing uitgeschreven voor diagnostiek bij de jongste zoon en opvoedingsondersteuning voor ouders in belang van het hele gezin.

Bel mij terug

×