Mogelijke hulpvragen
Jeugdige en volwassene met een licht verstandelijke beperking

Wordt de zorg vergoed?

Een verwijzing van de huisarts betekent niet automatisch een toelating bij DOPPA zorg. Wij bekijken per aanmelding zorgvuldig of de betreffende cliënt en diens hulpvraag passen bij onze expertise. Middels een screening op basis van de aanmelding en verwijzing bepalen wij welke cliënten bij ons in behandeling kunnen worden genomen. Een kort telefonisch contact kan daar onderdeel van zijn.

Ieder mens is uniek en verschilt van de ander ook op het vlak van het intelligentieniveau. Jeugdigen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking vragen om een andere benadering, maar ervaren dezelfde gedachtes en gevoelens. Ook zij ervaren allerlei psychische klachten, waarvoor zij hulp nodig hebben. Het meemaken van nare gebeurtenissen heeft bij mensen met een licht verstandelijke beperking vaak nog meer impact en het is belangrijk om op tijd hulp te zoeken.

Maartje – 27 jaar

Al op de lagere school bleek dat Maartje een lichte verstandelijke beperking heeft. Zij heeft daarom speciaal onderwijs gevolgd en later is ze aan het werk gegaan bij een bloemenkwekerij. Maartje heeft een vriend en ze willen samen graag kinderen, maar tot nu toe wil dat niet lukken. Samen denken ze erover na om een IVF traject aan te vragen, maar hun familie staat hier niet achter. Dit zorgt voor veel strubbelingen in tussen Maartje en haar ouders en ook de ouders van haar vriend vinden het geen goed idee en zij maken zich zorgen om alle stress en onrust dat zo’n traject voor hun zou geven. Maartje en haar vriend hebben het niet breed en ze begint steeds meer te twijfelen wat ze moet doen. Ze vindt het moeilijk om alles te overzien en ze kan wel wat hulp gebruiken van een psycholoog om alles op een rijtje te zetten.

Rodney – 46 jaar

Rodney heeft heel veel last van stress. De afgelopen jaren zijn er allerlei dingen veranderd op zijn werk in de autobanden fabriek en hij kan het niet meer zo goed bijbenen. Steeds meer taken moeten met de computer worden gedaan, terwijl hij daar geen opleiding voor heeft gevolgd. Rodney wil het graag goed doen en durft hierover niet zo goed met zijn baas te praten. Alle stress maakt het soms zo boos dat hij thuis tekeer gaat tegen zijn vrouw en kinderen. Zijn vrouw merkt ook dat Rodney niet meer goed zorgt voor zichzelf en zij heeft het gevoel er een beetje alleen voor te staan. Samen bellen ze naar een psychologenpraktijk om een afspraak te maken. Ze willen graag iemand die hun goed begrijpt.

Denise – 16 jaar

Denise is al meerdere keren naar de huisarts geweest, omdat ze al een tijdje last heeft van huiduitslag en ook slaapt ze slecht. De huisarts kan geen medische oorzaak vinden voor haar klachten en zij vermoedt dat Denise misschien problemen heeft met haar eigen ontwikkeling en haar plek in het grote gezin waarin ze opgroeit. Denise vertelt niet veel over zichzelf, maar de indruk is dat ze een beetje wordt ondergesneeuwd door haar jongere broertjes die beiden ADHD hebben en haar oudere zus die erg dominant aanwezig is. De ouders van Denise zijn welwillend om haar te helpen, maar ze hebben geen idee hoe ze het beste met haar om kunnen gaan. Ze geven haar alles wat ze graag hebben wil, maar ze ervaren ook financiële druk vanwege het lage inkomen van vader en de steeds verder stijgende kosten met groter wordende kinderen. Inmiddels is er een wijkcoach van de gemeente betrokken bij dit gezin en hij vindt het zinvol dat Denise hulp gaat krijgen van een orthopedagoog.

Interventies bij mensen met een lichte verstandelijke beperking zijn alleen succesvol als de interventies leiden tot vermindering van de omstandigheden die de psychische problemen veroorzaken, de interventies gericht zijn op het aanleren van nieuwe vaardigheden of het versterken van al aanwezige vaardigheden en er tegelijkertijd tegemoet wordt gekomen aan de basale behoeften.

Bel mij terug

×