psycholoog Hellendoorn

IQ bepaling of meting

Aanmelden

IQ (Intelligentiequotiënt) is een maat voor de intellectuele capaciteit van een persoon en wordt bepaald door middel van IQ-tests. IQ-tests bestaan uit verschillende soorten vragen en taken die zijn ontworpen om verschillende aspecten van cognitieve vaardigheden te meten, zoals verbale vaardigheden, numerieke vaardigheden, ruimtelijke vaardigheden en logisch redeneren.

Het is belangrijk om te weten dat een IQ-test geen perfecte maatstaf is voor intelligentie. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat IQ-tests slechts één manier zijn om de cognitieve capaciteit te meten en dat ze niet de volledige reikwijdte van iemands vaardigheden en talenten weergeven.

Wat is het IQ?

Het IQ is een veelgebruikte methode om intelligentie te meten van een persoon; het IQ hangt samen met opleidingsniveau en begaafdheid. De intelligentie van een persoon kan in een totaal IQ worden uitgedrukt, maar bestaat feitelijk uit verschillende onderdelen zoals, verbale kwaliteiten, ruimtelijk inzicht, aandacht en concentratie en geheugen. Soms wordt daarnaast ook gesproken over EQ en dit gaat over de emotionele intelligentie, oftewel de mate waarin iemand andere mensen begrijpt en zich kan invoelen in de emoties en bedoelingen van een ander.

IQ bepaling bij DOPPA zorg

Voor psychologen is het van belang om zicht te krijgen in de capaciteiten van iemands denkvermogen, om het leerniveau van een kind te kunnen bepalen en om de sterke en zwakke kanten van iemand te kunnen bepalen. IQ kan samenhangen met problemen op school, op het werk en in de dagelijkse sociale omgang. Denk bijvoorbeeld aan hoogbegaafdheid. De psychologen en orthopedagogen van DOPPA zorg kunnen zowel bij kinderen en jongeren als bij volwassenen een IQ test afnemen.

Neem contact met ons op via onderstaande link om een afspraak met ons te maken.

Bel mij terug

×